Μενού

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Η κινέζικη Αστρολογία, είναι η αρχαιότερη καταγραμμένη στη παγκόσμια ιστορία. Αναφέρεται από το 2367 π.χ. εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα της Κίνας Χουάγκ.
Οι ερμηνείες αυτής της Αστρολογίας, βασίζονται πάνω σε ένα μύθο του Βούδα που λέει ότι, ο Βούδας πριν αφήσει τα εγκόσμια, κάλεσε κοντά του όλα τα ζώα.
Από όλα τα ζώα που ζούσαν στη Γη, μόνο δώδεκα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. 

Ο Αρουραίος, το Βουβάλι, η Τίγρης, ο Λαγός, ο Δράκος, το Φίδι, το άλογο, το Πρόβατο, ο Πίθηκος, ο Πετεινός,

ο Σκύλος και ο Χοίρος, και τα οποία αποτέλεσαν τα δώδεκα ζώδια «τύπους» της κινέζικης Αστρολογίας.
Αντίθετα με τη δυτική Αστρολογία, η οποία καθορίζει το ζώδιο του ατόμου από το μήνα γέννησής του, η κινέζικη, καθορίζει το ζώδιο από το έτος γέννησής του.
Εκτός από τα δώδεκα ζώδια, η κινέζικη Αστρολογία χρησιμοποιεί και έξι στοιχεία:
Το ξύλο, τη φωτιά, τη γη, το μέταλλο, το χρυσό και το νερό.
Τα στοιχεία αυτά διαχωρίζονται σε μαγνητικούς πόλους, θετικής και αρνητικής φόρτισης, την οποία οι Κινέζοι ονομάζουν δύναμη ΓΙΝ τη θετική και ΓΙΑΝΚ την αρνητική.
Τα κινέζικα ζώδια, χωρίζονται σε παθητικά και αρνητικά.
ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΖΩΔΙΑ
Αρουραίος, Τίγρης, Άλογο, Δράκος, Πίθηκος και Σκύλος.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΖΩΔΙΑ
Βούβαλος, Λαγός, Φίδι, Πρόβατο, Πετεινός και Χοίρος.
Στη δυτική Αστρολογία, αλλάζουν τα ζώδια από τις 19 έως και τις 23 του κάθε μήνα.

Στην κινέζικη, τα ζώδια αλλάζουν κάθε χρόνο, μόνο που ο κινέζικος χρόνος δεν αρχίζει πάντοτε την πρώτη Ιανουαρίου. Θα πρέπει να προσέξτε, ιδίως αν είστε γεννημένοι στην αρχή του χρόνου,

διότι η αλλαγή των ζωδίων γίνεται μετά την χειμερινή ισημερία (21 Δεκεμβρίου) στην δεύτερη νέα σελήνη.

 

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995

Σημείο
Αρουραίος   Ιανουαρίου    31, 1900    ως Φεβρουαρίου  18, 1901   Μέταλλο  (+)
Βούβαλος    Φεβρουαρίου 19, 1901   ως Φεβρουαρίου     7, 1902   Μέταλλο  (-)
Τίγρης         Φεβρουαρίου   8, 1902    ως Ιανουαρίου      28, 1903   Νερό        (+)
Λαγός          Ιανουαρίου     29, 1903   ως Φεβρουαρίου  15, 1904    Νερό        (-)
Δράκος        Φεβρουαρίου 16, 1904    ως Φεβρουαρίου    4, 1905   Ξύλο         (+)
Φίδι             Φεβρουαρίου   4, 1905    ως Ιανουαρίου      24, 1906   Ξύλο         (-)
Άλογο          Ιανουαρίου    25, 1906    ως Φεβρουαρίου  12, 1907   Φωτιά       (+)
Πρόβατο     Φεβρουαρίου  13, 1907    ως Φεβρουαρίου    1, 1908   Φωτιά       (-)
Πίθηκος      Φεβρουαρίου    2, 1908    ως Ιανουαρίου      21, 1909   Γη            (+)
Πετεινός      Ιανουαρίου     22, 1910    ως Φεβρουαρίου    9, 1910   Γη             (-)
Σκύλος        Φεβρουαρίου  10, 1910    ως Ιανουαρίου      29, 1911   Μέταλλο  (+)
Κάπρος        Ιανουαρίου     30, 1911    ως Φεβρουαρίου  17, 1912   Μέταλλο   (-)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995

Σημείο
Αρουραίος    Φεβρουαρίου     18, 1912   ως  Φεβρουαρίου  5, 1913  Νερό        (+)
Βούβαλος     Φεβρουαρίου        6, 1913  ως   Ιανουαρίου   25, 1914  Νερό        (-)
Τίγρης           Ιανουαρίου         26, 1914  ως  Φεβρουαρίου 13, 1915  Ξύλο       (-)
Λαγός           Φεβρουαρίου      14, 1915  ως  Φεβρουαρίου   6, 1916  Ξύλο        (-)
Δράκος         Φεβρουαρίου        3, 1916  ως   Ιανουαρίου    22, 1917  Φωτιά     (+)
Φίδι               Ιανουαρίου         23, 1917  ως  Φεβρουαρίου  10, 1918 Φωτιά      (-)
Άλογο           Φεβρουαρίου      11, 1918  ως  Ιανουαρίου     31, 1919  Γη           (+)
Πρόβατο       Φεβρουαρίου        1, 1919  ως  Φεβρουαρίου 19, 1920   Γη           (-)
Πίθηκος        Φεβρουαρίου      20, 1920  ως  Φεβρουαρίου   7, 1921   Μέταλλο(+)
Πετεινός       Φεβρουαρίου        8, 1921  ως  Ιανουαρίου     27, 1922  Μέταλλο (-)
Σκύλος          Ιανουαρίου         28, 1922  ως  Φεβρουαρίου  15, 1923  Νερό       (+)
Κάπρος         Ιανουαρίου         16, 1923  ως  Φεβρουαρίου    4, 1924  Νερό       (-)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995

Σημείο 
Αρουραίος     Φεβρουαρίου      5, 1924   ως  Ιανουαρίου     24, 1925  Ξύλο        (+)
Βούβαλος       Ιανουαρίου       25, 1925   ως  Φεβρουαρίου 12, 1926   Ξύλο        (-)
Τίγρης            Φεβρουαρίου    13, 1926   ως  Φεβρουαρίου   1, 1927   Φωτιά      (+)
Λαγός            Φεβρουαρίου      2, 1927   ως   Ιανουαρίου    22, 1928   Φωτιά       (-)
Δράκος           Ιανουαρίου       23, 1928   ως  Φεβρουαρίου   9, 1929   Γη            (+)
Φίδι                Φεβρουαρίου    10, 1929   ως   Ιανουαρίου    29, 1930   Γη            (-)
Άλογο           Ιανουαρίου       30, 1930   ως  Φεβρουαρίου 16, 1931   Μέταλλο  (+)
Πρόβατο        Φεβρουαρίου    17, 1931   ως   Φεβρουαρίου  5, 1932   Μέταλλο   (-)
Πίθηκος         Φεβρουαρίου      6, 1932   ως   Ιανουαρίου    25, 1933   Νερό        (+)
Πετεινός         Ιανουαρίου       26, 1933   ως   Φεβρουαρίου 13, 1934   Νερό        (-)
Σκύλος           Φεβρουαρίου    14, 1934   ως   Φεβρουαρίου   3, 1935   Ξύλο        (+)
Κάπρος          Φεβρουαρίου      4, 1935   ως    Ιανουαρίου    23, 1936   Ξύλο       (-)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995

Σημείο
Αρουραίος    Ιανουαρίου     24, 1936   ως   Φεβρουαρίου    10, 1937    Φωτιά      (+)
Βούβαλος    Φεβρουαρίου   11, 1937   ως   Ιανουαρίου       30, 1938    Φωτιά       (-)
Τίγρης          Ιανουαρίου      31, 1938   ως   Φεβρουαρίου    18, 1939    Γη            (+)
Λαγός          Φεβρουαρίου   19, 1939   ως   Φεβρουαρίου      7, 1940    Γη             (-)
Δράκος        Φεβρουαρίου     8, 1940   ως   Ιανουαρίου        26, 1941    Μέταλλο  (+)
Φίδι              Ιανουαρίου      27, 1941   ως   Φεβρουαρίου     14, 1942   Μέταλλο   (-)
Άλογο          Φεβρουαρίου   15, 1942   ως   Φεβρουαρίου      4, 1943    Νερό        (+)
Πρόβατο      Φεβρουαρίου     5, 1943   ως    Ιανουαρίου      24, 1944     Νερό        (-)
Πίθηκος       Ιανουαρίου      25, 1944   ως    Φεβρουαρίου   12, 1945     Ξύλο        (+)
Πετεινός      Φεβρουαρίου   13, 1945   ως    Φεβρουαρίου     1, 1946     Ξύλο        (-)
Σκύλος        Φεβρουαρίου      2, 1946   ως    Ιανουαρίου      21, 1947     Φωτιά      (+)
Κάπρος        Ιανουαρίου      22, 1947   ως    Φεβρουαρίου     9, 1948     Φωτιά       (-)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995

Σημείο
Αρουραίος    Φεβρουαρίου    10, 1948   ως   Ιανουαρίου     28, 1949   Γη            (+)
Βούβαλος      Ιανουαρίου       29, 1949   ως  Φεβρουαρίου  16, 1950   Γη             (-)
Τίγρης          Φεβρουαρίου     17, 1950   ως  Φεβρουαρίου    5, 1951   Μέταλλο  (+)
Λαγός           Φεβρουαρίου      6, 1951   ως   Ιανουαρίου     26, 1952   Μέταλλο  (-)
Δράκος         Ιανουαρίου        27, 1952   ως  Φεβρουαρίου  13, 1953   Νερό        (+)
Φίδι              Φεβρουαρίου     14, 1953   ως  Φεβρουαρίου    2, 1954   Νερό        (-)
Άλογο        Φεβρουαρίου       3, 1954   ως   Ιανουαρίου     23, 1955   Ξύλο       (+)
Πρόβατο       Ιανουαρίου        24, 1955   ως  Φεβρουαρίου  11, 1956   Ξύλο       (-)
Πίθηκος       Φεβρουαρίου     12, 1956   ως   Ιανουαρίου     30, 1957   Φωτιά     (+)
Πετεινός       Ιανουαρίου        31, 1957   ως  Φεβρουαρίου  17, 1958   Φωτιά      (-)
Σκύλος         Φεβρουαρίου     18, 1958   ως  Φεβρουαρίου    7, 1959    Γη          (+)
Κάπρος        Φεβρουαρίου       8, 1959   ως   Ιανουαρίου     27, 1960   Γη           (+)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995

Σημείο
Αρουραίος     Ιανουαρίου      28, 1960    ως   Φεβρουαρίου   14, 1961   Μέταλλο   (+)
Βούβαλος      Φεβρουαρίου   15, 1961    ως   Φεβρουαρίου     4, 1962   Μέταλλο   (-)
Τίγρης           Φεβρουαρίου     5, 1962    ως    Ιανουαρίου      24, 1963   Νερό         (+)
Λαγός            Φεβρουαρίου   25, 1963    ως   Φεβρουαρίου   12, 1964   Νερό         (-)
Δράκος          Φεβρουαρίου   13, 1964    ως   Φεβρουαρίου     1, 1965   Ξύλο         (+)
Φίδι               Φεβρουαρίου     2, 1965     ως   Ιανουαρίου      20, 1966   Ξύλο         (-)
Άλογο        Φεβρουαρίου    21, 1966    ως   Φεβρουαρίου    8, 1967    Φωτιά       (+)
Πρόβατο       Φεβρουαρίου      9, 1967    ως   Ιανουαρίου      29, 1968   Φωτιά       (-)
Πίθηκος         Ιανουαρίου       30, 1968   ως   Φεβρουαρίου   16, 1969    Γη            (+)
Πετεινός       Φεβρουαρίου    17, 1969    ως   Φεβρουαρίου     5, 1970    Γη            (-)
Σκύλος         Φεβρουαρίου      6, 1970     ως   Ιανουαρίου      26, 1971    Μέταλλο (+)
Κάπρος         Ιανουαρίου       21, 1971    ως    Ιανουαρίου     15, 1972     Μέταλλο (-)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995

Σημείο
Αρουραίος   Ιανουαρίου      16, 1972    ως    Φεβρουαρίου   2, 1973    Νερό      (+)
Βούβαλος    Φεβρουαρίου     3, 1973    ως    Ιανουαρίου     22, 1974   Νερό       (-)
Τίγρης          Ιανουαρίου      23, 1974    ως   Φεβρουαρίου  10, 1975   Ξύλο       (+)
Λαγός          Φεβρουαρίου   11, 1975    ως    Ιανουαρίου     30, 1976   Ξύλο       (-)
Δράκος        Ιανουαρίου       31, 1976    ως   Φεβρουαρίου  17, 1977   Φωτιά      (+)
Φίδι             Φεβρουαρίου    18, 1977    ως   Φεβρουαρίου    6, 1978   Φωτιά      (-)
Άλογο         Φεβρουαρίου     7, 1978    ως    Ιανουαρίου     27, 1979   Γη           (+)
Πρόβατο      Ιανουαρίου       28, 1979    ως   Φεβρουαρίου  15, 1980   Γη            (-)
Πίθηκος       Φεβρουαρίου   16, 1980    ως   Φεβρουαρίου    4, 1981   Μέταλλο  (+)
Πετεινός      Φεβρουαρίου     5, 1981    ως    Ιανουαρίου     24, 1982   Μέταλλο  (-)
Σκύλος         Ιανουαρίου      24, 1982    ως   Φεβρουαρίου  12, 1983    Νερό       (+)
Κάπρος        Φεβρουαρίου  13, 1983     ως   Φεβρουαρίου    1, 1984   Νερό        (-)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΩΣ ΤΟ 1995
Σημείο
Αρουραίος    Φεβρουαρίου     2, 1984   ως   Φεβρουαρίου   19, 1985   Ξύλο        (+)
Βούβαλος     Φεβρουαρίου   19, 1985    ως   Φεβρουαρίου    8, 1986   Ξύλο         (-)
Τίγρης          Φεβρουαρίου     9, 1986    ως    Ιανουαρίου     28, 1987   Φωτιά      (+)
Λαγός           Ιανουαρίου      29, 1987    ως   Φεβρουαρίου  16, 1988    Φωτιά       (-)
Δράκος         Φεβρουαρίου   17, 1988    ως   Φεβρουαρίου    5, 1989    Γη            (+)
Φίδι              Φεβρουαρίου     6, 1989    ως    Ιανουαρίου     26, 1990    Γη             (-)
Άλογο           Ιανουαρίου      27, 1990    ως   Φεβρουαρίου  14, 1991    Μέταλλο  (+)
Πρόβατο      Φεβρουαρίου   15, 1991    ως    Φεβρουαρίου   3, 1992    Μέταλλο    (-)
Πίθηκος       Φεβρουαρίου     4, 1992    ως    Ιανουαρίου     22, 1993    Νερό         (+)
Πετεινός       Ιανουαρίου      23, 1993    ως    Φεβρουαρίου   9, 1994    Νερό          (-)
Σκύλος        Φεβρουαρίου    10, 1994    ως    Ιανουαρίου     30, 1995   Ξύλο          (+)
Κάπρος        Ιανουαρίου       31, 1995    ως    Φεβρουαρίου 18, 1996   Ξύλο           (-)

Τα στοιχεία των ετών έχουν παρθεί από το Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο των Δέκα Χιλιάδων Χρόνων.

Στο σεληνιακό ημερολόγιο, η ημέρα αρχίζει στις 11 π.μ. και οι εικοσιτέσσερις ώρες χωρίζονται σε δώδεκα τομείς, δύο ωρών ο καθένας. Κάθε τομέας κυριαρχείται από ένα από τα ζωικά σημεία.
Όπως και στη δυτική αστρολογία, το σημείο που κυβερνάει την ώρα της γέννησης, είναι ο κυρίαρχος και διαμορφώνει την προσωπικότητα.
Η επίδρασή του είναι ισχυρή, όπως είναι ο ωροσκόπος στην αστρολογία. Για παράδειγμα ένας ήρεμος Λαγός αν γεννηθεί στις ώρες της Τίγρης 3-5 π.μ. θα τον σπρώχνει να γίνει επιθετικός, εάν όμως γεννηθεί τις ώρες του Βοδιού 1 – 3 π.μ. θα είναι πολύ εξουσιαστικός.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥΣ

11μ.μ. ως 1 π.μ. ώρες που κυβερνούνται από τον Αρουραίο.
1π.μ. ως 3π.μ. ώρες που κυβερνούνται από το Βούβαλο.
3π.μ. ως 5 π.μ. ώρες που κυβερνούνται από τον Τίγρη.
5π.μ. ως 7π.μ. ώρες που κυβερνούνται από το Λαγό.
7π.μ. ως 9π.μ. ώρες που κυβερνούνται από το Δράκο.
9π.μ. ως 11π.μ. ώρες που κυβερνούνται από το Φίδι.
11πμ. Ως 1μ.μ. ώρες που κυβερνούνται από το άλογο.
1μ.μ. ως 3μ.μ. ώρες που κυβερνούνται από το Πρόβατο.
3μ.μ. ως 5 μ. ώρες που κυβερνούνται από τον Πίθηκο.
5μ.μ. ως 7 μ.μ ώρες που κυβερνούνται από τον Πετεινό.
7μ.μ. ως 9 μ.μ. ώρες που κυβερνούνται από το Σκύλο.
9μ.μ. ως 11 μ.μ. ώρες που κυβερνούνται από τον Χοίρο.

Σας δίνω τον παρακάτω πίνακα για να γνωρίζετε σε ποιο στοιχείο ανήκει το ζώδιό σας και από ποιο στοιχείο ελέγχεται. Ποιες σχέσεις θα έχουν επιτυχία και ποιος θα έχουν δυσκολίες.
Χοίρος       Νερό
Αρουραίος Νερό
Βούβαλος   Νερό

Τίγρης   Ξύλο
Λαγός   Ξύλο
Δράκος  Ξύλο

Φίδι        Φωτιά
Άλογο   Φωτιά
Πρόβατο Φωτιά

Πίθηκος     Μέταλλο
Πετεινός    Μέταλλο
Σκύλος       Μέταλλο
Το Μέταλλο ελέγχεται από τη Φωτιά. Το μέταλλο μπορεί να λιώσει και να σφυρηλατηθεί μόνο με τη μεγάλη θερμότητα.
Η Φωτιά ελέγχεται από το Νερό. Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει πιο γρήγορα μια φωτιά από το νερό.
Το Νερό ελέγχεται από τη Γη. Χτίζουμε φράγματα για να εμποδίσουμε ή να απορροφήσουμε το νερό. Σκάβουμε τη Γη.
Η Γη ελέγχεται από το Ξύλο.
Τα δέντρα και οι ρίζες τους συγκρατούν το χώμα κα παίρνουν την τροφή τους από τη γη.
Το Ξύλο ελέγχεται από το μέταλλο.
Και το μεγαλύτερο δέντρο μπορεί να κοπεί με το τσεκούρι ή με το πριόνι.
Βλέπουμε ότι κανένα στοιχείο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ισχυρότερο ή αδύνατο.
Όπως το Γιν και το Γιανγκ, αλληλεξαρτώνται το ένα από το άλλο και είναι ισοδύναμα.

Συνδέονται με την αλυσίδα της ζωής  που δημιουργεί την ίδια την ύπαρξή τους και δεν υπάρχει ανάμεσά τους αγώνας εξουσίας. Το καθένα έχει τη δική του θέση και τη δική του λειτουργία.
Ακόμη και στο ανθρώπινο σώμα, τα πέντε στοιχεία διατηρούν την αμοιβαία σχέση τους.

Οι Κινέζοι βελονιστές ελέγχουν και εξετάζουν τα στοιχεία αυτά που κυβερνούν τα πέντε κύρια όργανα του σώματος.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

’Άνθρωποι αποφασιστικοί και άκαμπτοι στις εκφράσεις τους. Οδηγούνται από ισχυρά αισθήματα, ακολουθούν τους αντικειμενικούς στόχους τους με ένταση.
Φιλόδοξοι και ικανοί να ξεπερνούν όλα τα εμπόδια για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν.

Προσπαθούν να λύνουν τα προβλήματά τους μόνοι, αλλά εκτιμούν πολύ τους συμπαραστάτες τους.
Θέλουν δύναμη, αφθονία και πολυτέλεια. Αυτά τα άτομα πρέπει να μάθουν να συμβιβάζονται και να μη θέλουν πάντα να γίνεται το δικό τους.
Να μην είναι πεισματάρηδες και να προσέχουν να μην καταστρέφουν μία καλή σχέση επειδή ο άλλος δεν συμφωνεί πάντα με τις επιθυμίες τους.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

’Άτομα πολύ ικανά στην επικοινωνία, έχουν μεγάλη πειθώ και εκφράζουν τα αισθήματά τους με τον καλύτερο τρόπο.
Μπορούν να προβλέπουν τις μελλοντικές καταστάσεις. Καταφέρνουν να κατευθύνουν τις καταστάσεις και τους ανθρώπους εκεί που θέλουν, χωρίς να γίνονται καταπιεστικοί.
Μπορούν να διεισδύουν περισσότερο παρά να κυριαρχούν, ξέρουν πότε και πώς να πλησιάσουν κάθε θέμα. Οδηγούν και τους άλλους στις δικές τους επιθυμίες χωρίς μεγάλη προσπάθεια.
Εξ αιτίας της μεγάλης ενημερότητας και ευκαμψίας τους, είναι άτομα ρευστά, όπως και το στοιχείο του νερού.

Στην αρνητική τους κατάσταση θα έχουν την τάση να είναι πολύ διαλλακτικά, και θα ακολουθήσουν τον ευκολότερο δρόμο.
Μπορεί να είναι ασταθή και παθητικά και να στηρίζονται υπερβολικά στη βοήθεια των άλλων.

Έτσι όμως σαμποτάρουν τις δικές τους ικανότητες. Πρέπει να γίνουν πιο ενεργητικοί και να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

’Άτομα που δείχνουν μεγάλη αξία στην ηθική του χαρακτήρα τους. Έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Γνωρίζουν την ουσία των πραγμάτων κι έχουν πλατιά και ποικίλα ενδιαφέροντα. Καλοί συνεργάτες και θα δράσουν σε μεγάλη κλίμακα. Έχουν διοικητικές ικανότητες.
Προοδευτικοί και γενναιόδωροι, ικανοί να αναλαμβάνουν μεγάλα σχέδια, μακροπρόθεσμες εργασίες, επιστημονικές μελέτες, προσπάθειες για πολλά άτομα κι όχι για ένα.
Μοιράζονται την επιτυχία και τα χρήματά τους με εκείνους που δίκαια το αξίζουν.

Έχουν κατανόηση για τις σκέψεις και τις λειτουργίες των άλλων και αυτό βοηθά στο να γίνονται πολύ αγαπητοί και να ανεβαίνουν ψηλά.
Βρίσκουν βοήθεια όποτε θέλουν διότι οι άλλοι τους εμπιστεύονται γενικώς.

Το κύριο μειονέκτημά τους είναι να πηδάνε από το ένα στο άλλο χωρίς να τελειώνουν τίποτα, να κατακερματίζουν τις δυνάμεις τους.
Πρέπει να αλλάξουν τακτική και να τελειώνουν ότι αρχίζουν πριν να ασχοληθούν με κάτι άλλο.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

’Άτομα με εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες. Είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και ξέρουν πόσο εύκολα μπορούν να επηρεάζουν τους άλλους.
Είναι επιθετικοί και θετικοί γι αυτό καρπίζουν οι ιδέες τους. Ρισκάρουν άφοβα και προτιμούν να εξερευνούν ορίζοντες.
Είναι οι δημιουργοί με τη δυναμική δραστηριότητα και ρητορική τους.

Ωστόσο πρέπει να ελέγχουν τα συναισθήματά τους αφού οι φιλοδοξίες μπορεί να αυξήσουν τον εγωισμό τους, και να γίνουν ανυπόμονοι.
Έχουν τα στοιχεία που θα τους κάνουν νικητές του υψηλότερου βεληνεκούς με την προϋπόθεση να βλέπουν με συμπάθεια και κατανόηση τους άλλους και να ακούνε τις απόψεις τους με αγάπη.

Πρέπει να κάμψουν τις παρορμητικές τάσεις τους.
Έχουν ζεστασιά, όπως το στοιχείο τους, και τραβούν τους άλλους κοντά τους.
Πρέπει να προσέχουν και να κατευθύνουν σωστά την ενεργητικότητά τους, γιατί μπορεί να μεταστραφούν σε καταστροφείς (όπως τα άτομα που ανήκουν στα ζώδια της φωτιάς).
Ας ελέγξουν λοιπόν καλά τις σκέψεις τους πριν να γίνουν πράξεις.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΗ

’Άτομα που προτιμούν στερεούς και αξιόπιστους σκοπούς για να καταναλώνουν γι αυτούς την ενεργητικότητά τους.
Είναι καλοί προγραμματιστές, προνοητικοί και ικανοί στις οικονομικές υποθέσεις.

Αντικειμενικοί και διορατικοί στο να διευθύνουν άλλους, για να υλοποιήσουν καλοπρογραμματισμένους στόχους.
Έχει επιχειρηματικές ικανότητες με μεθοδικό και σοβαρό τρόπο. Μπορούν να ελέγχουν τις καταστάσεις και είναι συντηρητικοί.
Έχουν σωστό μέτρο για όλα, ούτε υπερτιμούν, ούτε υποτιμούν και δίνουν στους άλλους μία σωστή εικόνα των καταστάσεων.
Δεν έχουν φαντασία και είναι λάθος που επιζητούν υπερσιγουριά για τα συμφέροντά τους.
Ανεξάρτητα όμως απ αυτό είναι ότι θα φέρουν σε πέρας ότι έχουν αναλάβει. Μπορούν να πειθαρχούν όταν χρειάζεται προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ

Ανάλογα σε ποιο στοιχείο ανήκουμε, παίρνουμε και τις επιρροές όπως είδατε. Τώρα θα μάθετε ποια ζώδια ταιριάζουν μεταξύ τους και πως μπορούμε να γνωρίζουμε το πώς θα περνάμε τις αντίστοιχες χρονιές.
Τα ζώδια χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, ανά τρία, αυτά λοιπόν τα τρίγωνα μας δείχνουν με ποιους έχουμε αρμονικές σχέσεις.

Όπως με τα στοιχεία που είναι πέντε και μας βοηθούν να καταλάβουμε πως θα συνυπάρξουμε με τους άλλους π.χ. κάποιος

που ανήκει στο Μέταλλο είναι σίγουρο ότι μπορεί να επιβληθεί σε αυτόν που ανήκει στο ξύλο, αλλά θα τον προβληματίσει το άτομο που ανήκει στη Φωτιά.
Μαζί με την Αριθμολογία και την Δυτική Αστρολογία θα συμπληρώσετε τις γνώσεις σας κι έτσι θα ξέρετε σφαιρικά για ένα πρόσωπο,

μία σχέση, και το πώς θα περνάτε μέσα στο χρόνο.

Τα κινέζικα ζώδια που ταιριάζουν μεταξύ τους είναι:
1)ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΠΙΘΗΚΟΣ
2)ΒΟΥΒΑΛΟΣ ΦΙΔΙ ΠΕΤΕΙΝΟΣ
3)ΤΙΓΡΗΣ ΑΛΟΓΟ ΣΚΥΛΟΣ
4)ΛΑΓΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟ ΧΟΙΡΟΣ

Το πρώτο τρίγωνο αποτελείται από τους θετικούς δημιουργούς. Προσπαθούν για την προβολή, την πρόοδο, έχουν πρωτοβουλία και ανανεωτικότατα.
Εκτιμούν τον τρόπο του σκέπτεσθαι το ένα του άλλου.
Το δεύτερο τρίγωνο έχει άτομα σταθερά που επιχειρούν να κατακτήσουν ανώτατα επίπεδα και να κυριαρχήσουν με την συνεχή αποφασιστικότητά τους. Είναι μαχητές του καθήκοντος.
Μπορούν να παντρευτούν ή να συνεργαστούν με επιτυχία.
Το τρίτο τρίγωνο προσπαθεί να εξυπηρετήσει την ανθρωπότητα, να προαγάγει την παγκόσμια κατανόηση και να θερμάνει τη συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους.
Παλεύουν για τις αδικίες του κόσμου.
Το τέταρτο τρίγωνο έχει τους συναισθηματικούς, έτσι μόνο λειτουργούν.
’Άτομα που ασχολούνται περισσότερο με τις αισθήσεις και με το τι μπορούν να απολαύσουν με αυτές.
Έχουν ευφράδεια και είναι παρορμητικοί. Οι καλλιτέχνες.
Ταιριάζουν εκπληκτικά μεταξύ τους κι έχουν την ίδια φιλοσοφία.
Για τα ειδικά χρόνια τώρα που σας αφορούν, θα σας δώσω μερικές συμβουλές πριν αρχίσω την ανάλυση για κάθε ζώδιο.
Για παράδειγμα, ένας Λαγός του 1951 που ανήκει στο στοιχείο του Μέταλλου, ναι μεν θα έχει ένα σκληρό έτος στη χρονιά του Βούβαλου, αλλά σαν χρονιά Βούβαλου και Μέταλλου όπως π.χ. το 1961 ή το 2021 θα περάσει ο Λαγός πολύ καλύτερα. Το Μέταλλό θα τον βοηθήσει να ελέγξει και να κυριαρχήσει στα προβλήματά του.
Όπως βλέπετε δεν είναι όλοι οι Λαγοί Ξύλο, ναι μεν είναι το βασικό τους στοιχείο σε γενικές γραμμές, αλλά πρέπει να ελέγχουμε και την χρονολογία, π.χ. ο Λαγός του 1963 είναι Νερό, του 1975 είναι Ξύλο, του 1939 είναι Γη, του 1927 είναι Φωτιά.
Έτσι λοιπόν έχουμε πέντε τύπους Λαγούς ή Τίγρεις κ.λπ. Θα τα αναφέρω όλα παρακάτω στις αναλύσεις κι έτσι θα βρίσκετε ότι σας αφορά.
Εδώ να τονίσω κάτι, όπως στην Δυτική Αστρολογία που έχουμε δύο ζώδια με τον Ήλιο σε θέσεις που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους όπως π.χ. Αιγόκερως με Δίδυμο αλλά ο ωροσκόπος του Δίδυμου είναι στον Αιγόκερω, είναι σίγουρο ότι θα ταιριάξουν πολύ, γι αυτό μην βιάζεστε να αποκλείσετε μία πρόταση ελέγχοντας μόνο τον Ήλιο (ζώδιο) ψάξτε πολύ.
Και τώρα που μάθατε τόσα πολλά θα μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους και σωστούς συντρόφους, συνεργάτες, συνεταίρους, φίλους.
Έτσι θα γλιτώσετε πολλά και θα αξιοποιήσετε άλλα.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ

Γοητευτικός κι αγαπητός σε όλο τον κόσμο, έντιμος κι ειλικρινής. Δουλευτής ακούραστος. Γενναιόδωρος μόνο σ αυτούς που αγαπά.
Του αρέσει να αποταμιεύει τα χρήματά του και αξιοποιεί όσο κανένας άλλος τη φράση «φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι».
Είναι σίγουρο ότι στους 100 καταθέτες ή πλούσιους, οι 60 είναι Αρουραίοι.
Αντίθετα με την ήρεμη όψη του δεν ησυχάζει ποτέ, έχει αυτοέλεγχο και είναι πολύ κοινωνικός. Γίνεται πιστός φίλος και ξέρει καλά να φροντίζει τους καλεσμένους.
Ασταθής λίγο στις γνωριμίες, δεν δίνει σιγουριά, δεν μπορείς να τον μονοπωλήσεις διότι δεν ξεκόβει πραγματικά από το παρελθόν, μπορεί να παντρευτεί και να βλέπει πάντα μια παλιά αγάπη. Παρά ταύτα αγαπά και σέβεται την οικογένειά του. Η ικανότητά του να αγαπήσει, μπορεί να ανατραπεί μόνο για συμφεροντολογικούς λόγους. Απελπιστικά τσιγκούνης.
Είναι μυστικοπαθής αλλά θα μαθαίνει τα πάντα για τους άλλους. Οι Κινέζοι υποστηρίζουν ότι έχουμε μέσα στη καρδιά μας το αντιπροσωπευτικό ζωάκι, οι Αρουραίοι πράγματι, μας θυμίζουν τα μικρά ποντικάκια που όλα μαζεύουν τροφές και τις αποθηκεύουν.
Δεν αντέχουν τους σπάταλους τους τεμπέληδες, τους αργόσχολους. Έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα, δεν χάνει ποτέ το κουράγιο του και ξεπερνά κάθε δυσκολία.
Η φιλοδοξία του δεν έχει όρια, καταναλώνει την ενεργητικότητά του γρήγορα γιατί προσπαθεί για πολλά μαζί.
Ας προσέχει κι ας τελειώνει ότι αρχίζει κι έτσι θα γίνει πλούσιος όπως επιθυμεί όσο τίποτα άλλο. Θα έπρεπε όλοι οι Αρουραίοι να πάθουν ένα γερό οικονομικό χτύπημα όσο γίνεται πιο νωρίς, για να καταλάβουν ότι η φιλαργυρία δεν ωφελεί.
’Άλλωστε τι ανησυχούν δεν υπάρχει Αρουραίος φτωχός, κι αν είναι κάποιος δεν θα είναι για πολύ καιρό.
Το παιδί Αρουραίος είναι γλυκό κι αξιαγάπητο, αγαπά έναν γονιό και ταυτίζεται μαζί του και ζηλεύει αν δεν είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός σας (του γονιού).
Αγαπά το σχολείο, θα είναι από τους πρώτους μαθητές, θα προστατεύει τα μικρότερα αδέλφια του και θα βοηθά από μικρό παιδί στις δουλειές του σπιτιού.
Η γυναίκα Αρουραίος γίνεται περίφημη σύζυγος, σπουδαία μητέρα και καλή νοικοκυρά.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ

Αρουραίος Μέταλλο – 1840, 1900, 1960, 2020

Ομιλητικός, ιδεαλιστής, συναισθηματικός. Μπορεί να κρύβει χαμογελώντας τη ζήλια του, τον εγωισμό του, την τάση του για κυριαρχία.
Αυτός ο Αρουραίος θα ξοδεύει κάπως περισσότερο τα χρήματά του, συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
Αγαπά το όμορφα διακοσμημένο σπίτι, πάντα σε κλασσικό στυλ. Φιλήδονος και συγχρόνως ηθικολόγος.
Θα στοχεύσει τα ψηλά στρώματα.

Ο Αρουραίος Νερό – 1852, 1912, 1972, 2032

’Ατομο με πνευματικές αναζητήσεις, διανοητικό, διορατικό, παραδοσιακό, βολικό και συντηρητικό. Είναι όμως και υπολογιστής και κρυψίνος.
Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται γύρω του και αντιλαμβάνεται εύκολα τους φίλους του και τους εχθρούς του.
Θα εργασθεί σκληρά για να προχωρήσει τη μάθησή του.

Ο Αρουραίος Ξύλο – 1864, 1924, 1984, 2044

Προοδεύει και έχει σίγουρη την επιτυχία. Ιδιαίτερα αγαπητός στον περίγυρο.
Ψάχνει μέσα στα σκοτάδια, ερευνά, μαθαίνει, κάνει πολλά για να αποκτήσει τον θαυμασμό των άλλων.
Ο δουλευτής, ο ακούραστος γιατί νιώθει ανασφάλεια δίχως χρήματα.
Φέρνει σε πέρας ότι αναλαμβάνει και εκφράζεται πολύ ωραία. Δεν του δίνεται εύκολα η βοήθεια από τους άλλους

Ο Αρουραίος Φωτιά -1876, 1936, 1996, 2056

Ο φλογερός δυναμικός ιππότης της ομάδας. Αγαπά τη δικαιοσύνη, και δεν κουράζεται να πολεμά γι αυτή.
Του αρέσει να ταξιδεύει, να ακολουθεί τη μόδα. Είναι ο πιο εκδηλωτικός και γενναιόδωρος. Αντιδρά ανάλογα με τα αισθήματά του χωρίς να χρησιμοποιεί ποτέ διπλωματία, είναι ευθύς.
Ανεξάρτητος και ανταγωνιστικός και κάποιες φορές ανυπόμονος.

Ο Αρουραίος Γη – 1888, 1948, 2008, 2068

Ο πειθαρχημένος της παρέας που πατά σταθερά στη γη με σιγουριά. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει όνειρα και να προσδοκά πράγματα δύσκολα κι αβέβαια. Ο ρεαλιστής.
Δεν του αρέσει να πηδά από το ένα ενδιαφέρον στο άλλο, μένει πιστός στους φίλους του.
Μπορεί κάποια στιγμή να εκδηλώσει μια ανυπομονησία για επιτυχία. Ενδιαφέρεται για την κοινή γνώμη.
Προστατεύει όσους αγαπά. Δεν αγαπά το ρίσκο. Αργά αλλά σταθερά αυξάνει την περιουσία του. Ο Αρουραίος ταιριάζει με τον Δράκο και τον Πίθηκο ακόμη με τον Βούβαλο και το Φίδι.
Θα τα καταφέρει καλά με τον Τίγρη, τον Χοίρο και τον Σκύλο.
Να αποφύγει το Άλογο, το Πρόβατο, τον Λαγό. Τώρα για το πώς θα περνά ο Αρουραίος τα διάφορα χρόνια. Αυτό ισχύει για όλα τα ζώδια.
Θα εξετάζετε το ζώδιο που αντιστοιχεί στη χρονιά, αν π.χ. είσθε Αρουραίος και είναι του Πιθήκου ή του Δράκου η χρονιά είναι σίγουρο ότι θα περάσετε καλά (γιατί είναι στο ίδιο τρίγωνο) εάν είναι χρονιά του Λαγού τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Αρουραίο, όπως αντίστοιχα είναι άσχημη χρονιά για τον Λαγό τα έτη του Αρουραίου, Δράκου και ιδιαίτερα του Πιθήκου.
Στη χρονολογία που γεννηθήκατε θα προσθέσετε 4 χρόνια, διότι τότε βρισκόμαστε στα ζώδια του τριγώνου μας, και κάθε 12 χρόνια είναι η δική μας η χρονιά, γιατί όπως είπαμε οι κινέζοι έχουν ολόκληρο το χρόνο ένα ζώδιο και ως εκ τούτου κάθε 12 χρόνια ξανάρχεται το ζώδιό μας.
Για παράδειγμα: 1951 έτος του Λαγού, το 1955 είναι του Προβάτου, το 1959 είναι του Χοίρου (τρίγωνο) το 1963 είναι πάλι το έτος του Λαγού.
Τώρα θα σας δείξω ένα τρόπο για να βρίσκεται τους σταθμούς της ζωής σας.
Παράδειγμα:
Ένα άτομο γεννήθηκε το έτος 1951, θα βάλουμε λοιπόν την χρονολογία οριζόντια και κάτω από τον τελευταίο αριθμό θα βάλουμε τους ίδιους αριθμούς κάθετα, έτσι θα βρίσκουμε τους σταθμούς, που σημαίνει ότι εκείνες τις χρονιές θα μας συμβούν κάποια γεγονότα πολύ σημαντικά.
Οι δικές μου χρονιές – σταθμοί ήταν η πρώτη το έτος 1969, η δεύτερη το 1994 και επόμενη θα είναι το 2017. το 1969 λοιπόν όπως σας είπα που ήμουν 17 χρονών βρήκα τη μέθοδο για την επιλογή του γένους των παιδιών, το 1994 γεννήθηκε το πρώτο παιδί επίσημα και παγκόσμια με τη μέθοδό μου.

 

1951                1967                1990                2009                2020
      1                      1                      1                      2                      2
      9                      9                      9                      0                      0
      5                      6                      9                      0                      2
      1                      7                      0                      9                      0
_____              _____              _____              ______            ______
1967                 1990                 2009                2020                2024

ΒΟΥΒΑΛΟΣ
’Άτομο υπομονετικό, συμβιβαστικό, δουλεύει σκληρά, έχει πείσμα, μεθοδικότητα και ξέρει να ακούει.
Πολύ αξιόλογο άτομο, κερδίζει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των άλλων, γι  αυτό του παρέχονται θέσεις υψηλές, και υπεύθυνες, θέσεις κύρους.
Δεν εξωτερικεύει εύκολα τα αισθήματα και τις σκέψεις του, όταν όμως χρειαστεί μπορεί να είναι ένας εκπληκτικός ομιλητής και να αναλάβει αρχηγικές θέσεις.
Έχει την ικανότητα να ξαναφέρνει την τάξη σε ταραγμένες καταστάσεις. Έχει υπερήφανο περπάτημα και είναι συστηματικός.
Τίμιος πολύ, θα ανέβει δίχως δόλο, άλλωστε δεν του χρειάζεται έχει τόσες ικανότητες κι αξίες που φτάνουν για να του εξασφαλίσουν την επιτυχία.
Κρατά πάντα τις υποσχέσεις του κι είναι σίγουρο ότι θα φέρει σε πέρας ότι αρχίζει, όσο δύσκολο και βαρύ είναι.
Όσο για τα αισθηματικά θέματα είναι αφελής, μπορούν εύκολα να τον παγιδέψουν, δεν μπορεί να καταλάβει πότε μια αγάπη είναι αληθινή ή υποκρίνονται για να τον χρησιμοποιήσουν και να τον εκμεταλλευτούν.
Επειδή έχει πολύ καλή καρδιά και είναι ΚΑΘΑΡΟΣ πιστεύει πως και οι άλλοι είναι έτσι και είναι φυσικό να πληγώνεται συχνά από τους άλλους όταν καταλαβαίνει την πραγματικότητα.
Εάν δεν είσθε ικανοί να αγαπήσετε έναν Βούβαλο φύγετε γρήγορα  από κοντά του, μη πληγώνετε τέτοιες αξίες. Είναι ΚΥΡΙΟΣ υψηλού βεληνεκούς.
Διαθέτει μια ισχυρή μνήμη και καταγράφει τις τραυματικές του εμπειρίες τις οποίες διατηρεί για πολλά χρόνια.
Δεν του αρέσει να χρωστά σε κανένα και αποστρέφεται την ταπεινότητα και τις κολακείες.
Είναι άνθρωπος των πράξεων κι όχι των λόγων. Αν μετά από τόσα προτερήματα δεν φερθείτε ανάλογα και τον προκαλέσετε να είσθε σίγουροι ότι το ξέσπασμα του Βούβαλου θα το θυμάστε για πάντα, χειρότερα και από Ταύρο. Σας συνιστώ να εξαφανιστείτε μέχρι να ηρεμήσει, (ευτυχώς που του συμβαίνει σπάνια, έχει μεγάλη υπομονή. Βέβαια εσείς μην την εκμεταλλεύεστε).
Ζητά από την οικογένειά του να τον υπακούν κι αυτός με τη σειρά του θα κάνει οποιαδήποτε θυσία για να περνούν καλά τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Οι Βούβαλοι που γεννήθηκαν χειμώνα και στη διάρκεια της ημέρας θα ζήσουν πιο δύσκολα απ τους άλλους που γεννήθηκαν το καλοκαίρι και τη νύχτα.
Έχει καλή υγεία και αξιόλογη σωματική κατασκευή. Είναι γεννημένος ηγέτης και πολύ πειθαρχημένος. Έχει την τάση να δείχνει απλησίαστος και άκαμπτος.
Χτίζει πράγματα για να διαρκέσουν και αυτό θα το διοχετεύσει και στους απογόνους του, για τους οποίους θα πάρει όλα τα μέτρα για να τους εξασφαλίσει ένα λαμπρό μέλλον.
Επί το πλείστον είναι αυτοδημιούργητος και του αξίζει η νίκη γιατί την κέρδισε με τις δικές του προσπάθειες.
Η γυναίκα Βούβαλος είναι σοβαρή, τίμια, εργατική και κάνει τα πάντα για τον σύζυγό της και τα παιδιά της.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ

Βούβαλος Μέταλλο - 1901, 1961, 2021, 2081.
Όποιος διαφωνεί μαζί του να περιμένει και τις συγκρούσεις. Επειδή αυτός ο Βούβαλος είναι ξεκάθαρος με το τι θέλει και το τι λέει, απαιτεί να δεχθούν τις απόψεις του.
Υπερασπίζεται τα επιχειρήματά του με κάθε θυσία και είναι πολύ φιλόστοργος. Αγαπά τις τέχνες και την ποιοτική μουσική.
Παρ ότι μιλά λίγο είναι σίγουρο ότι θα κρατά το λόγο του, είναι υπεύθυνο άτομο και μπορείτε να στηριχτείτε πάνω του. Δεν ξέρει τη λέξη αποτυχία και  μπορεί να δουλεύει μέρα νύχτα για να πετύχει στη δουλειά.
Μην βλάψετε αυτό το άτομο διότι σίγουρα θα βρει τρόπο να σας εκδικηθεί σκληρά.
Βούβαλος Νερό 1853, 1913, 1973, 2033.
Φιλόδοξος, ρεαλιστής, πρακτικός, οξυδερκής, οργανωτικός. Είναι πολύτιμος βοηθός και συνεργάτης. Λογικός και ευέλικτος θα καταφέρει να επιβάλλει την τάξη και το νόμο σε ότι αναλάβει.
Μπορεί να ασχολείται ταυτόχρονα με πολλά μαζί και να τα καταφέρνει σε όλα με επιτυχία.
Είναι απαιτητικός από τους άλλους γιατί και ο ίδιος προσφέρει πολλά.
Βούβαλος Ξύλο 1865, 1925, 1985, 2045.
Αντιδρά πιο γρήγορα από τους άλλους του σημείου του. Είναι κοινωνικός, με ακέραιο χαρακτήρα και ηθικές αντιλήψεις.
Δίκαιος και αμερόληπτος. Δέχεται τους νεωτερισμούς, μπορεί να ανέβει ψηλά και να κατέχει πλούτο και δόξα.
Ικανός να συνεργάζεται για το κοινό καλό. Είναι λιγότερο πεισματάρης και ικανός να αποδεχθεί την εξουσία της πλειοψηφίας.
Βούβαλος Φωτιά 1877, 1937, 1997, 2057.
Οι προθέσεις του οδηγούν στη δόξα. Έχει ψυχική δύναμη, είναι υλιστής και πιθανόν να έχει σύμπλεγμα ανωτερότητας. Εξ αιτίας αυτού καταργεί πρόσωπα και πράγματα που γι αυτόν είναι άχρηστα ή λανθασμένα, έτσι βιαστικά χωρίς να τα εξετάσει καλύτερα.
Είναι υποκειμενικός κι αλίμονο στους διαφωνούντες. Αλαζόνας, εγωκεντρικός, με ελάχιστη κατανόηση για τους άλλους στα αισθηματικά θέματα.
Ασφαλώς έντιμος και δίκαιος, η οικογένεια του θα επωφεληθεί από τις επιτυχίες του και δεν θα λείπει τίποτα. Υπερπροστατευτικός με όσους αγαπά.
Βούβαλος Γη 1889, 1949, 2009, 2069.
Μένει πάντα πιστός στα καθήκοντά του κι είναι ο λιγότερο δημιουργικός από την ομάδα του.
Γνωρίζει πολύ καλά το ποιος είναι, τις ελλείψεις του, τις ατέλειές του.
Είναι πολυμήχανος, πρακτικός και θα διακριθεί στον τομέα που θα επιλέξει.
Πιστός και σταθερός στα αγαπημένα του πρόσωπα. Προσπαθεί ακούραστα και χωρίς παράπονο να ανέβει, καλυτερεύοντας τη θέση του στην κοινωνία.
Μπορεί να αργήσει περισσότερο από τους άλλους της ομάδας του αλλά είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει.
Ταιριάζει με τον Πετεινό, το Φίδι και τον Βούβαλο του αντίθετου φύλου.
Ακόμη με τον Αρουραίο, λιγότερο με τον Λαγό, τον Δράκο, το Άλογο, τον Πίθηκο και τον Χοίρο.
Να αποφύγει την Τίγρη, το Πρόβατο και τον Σκύλο.

ΤΙΓΡΗΣ

Είναι τυχερό άτομο και ευνοούνται όσοι βρίσκονται κοντά του. Πολύ δυναμική προσωπικότητα, με ανάλογες δραστηριότητες. Σε παρασύρει με τον παρορμητισμό της.
Ζητά την προσοχή πάνω της και τα καταφέρνει με την σαγήνη της. Ακούραστη, ανυπόμονη για δράση, ριψοκίνδυνη, καχύποπτη, σοβαρή, γενναιόδωρη με χιούμορ, μόνο που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της και ξεσπά. Στα τόσα προτερήματά της ας την συγχωρήσουμε γι αυτό, και να προσπαθούμε να μην την εκνευρίζουμε.
Παλεύει με όλες τις δυνάμεις της σε ότι καταπιαστεί και τα καταφέρνει καλά.
Τύπος μποέμ, αγαπά την περιπέτεια και αδιαφορεί για τα υλικά αγαθά, καθόλου φιλοχρήματοι.
Σε κάποια στιγμή της ζωής της θα πρέπει να εξωτερικεύσει όλα αυτά που αισθάνεται και σκέφτεται για τη ζωή και τον κόσμο.
Να μαστιγώσει την κοινωνία, να χλευάσει το κατεστημένο, μπορεί να την χαρακτηρίσουν τρελή που εκφράζεται έτσι ανοιχτά χωρίς φόβο και πάθος. Πολλοί θα παρακαλούν να υπήρχαν κι άλλοι τέτοιοι αντάρτες για να καλυτερέψει ο κόσμος.
Δύσκολα ξεπερνά τις στεναχώριες και χρειάζεται πολύ αγάπη και στοργή για να συνέλθει. Μη προσπαθήσετε να μεταπείσετε μία Τίγρη. Θα κάνει πάλι αυτό που θέλει όσο ριψοκίνδυνο κι αν είναι.
Έχει ανεξάντλητο κουράγιο, δεν παραιτείται ποτέ από τους στόχους και τις επιδιώξεις της.
Ικανή να πείθει τον κόσμο κι είναι ευαίσθητη και συμπαθητική, μπορεί όμως να γίνει επίμονη και εγωίστρια.
Αν την πειράξετε θα σας εκδικηθεί, αλλιώς δεν θα ησυχάσει ποτέ. Δεν ανέχεται να την αγνοούν και εξαγριώνεται εύκολα, για απλά πράγματα και μπορεί να μην αντιδράσει καθόλου σε κάτι σοβαρό που θα της κάνετε.
Μπορεί να πάει κόντρα στα συμφέροντά της αν τις θίξετε τον εγωισμό της.
Πρέπει να μάθει να μη βιάζεται, ούτε να είναι αναποφάσιστη, μία μέση οδό να ακολουθεί.
Ρομαντική και χαδιάρα, αγαπά με πάθος, γι αυτό γίνεται εριστική όταν ζηλεύει.
Η ζωή της θα κυλήσει από το άσπρο στο μαύρο, δεν υπάρχει το γκρι χρώμα. Από τη μια θα γελά πολύ αλλά και θα κλαίει απελπισμένα, θα χαίρεται αλλά και θα πονά αφόρητα, έτσι θα ζήσει, με έντονες καταστάσεις ή πολύ καυτές ή παγωμένες.
Ποτέ όμως δεν χάνει την αισιοδοξία της.
Η γυναίκα Τίγρης τώρα είναι πολύ χαριτωμένη και ξέρει καλά πώς να φροντίζει τους καλεσμένους της και όσους αγαπά.
Πετυχαίνει στην κοινωνική ζωή παράλληλα με το σπίτι. Δείχνει γλυκιά και ήρεμη γατούλα, αλλά εάν θελήσετε να την ενοχλήσετε θα το μετανιώσετε πικρά, θα βγάλει τα νύχια της και θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στο πρόσωπό σας . Είναι θαυμάσια μητέρα, τυχερά τα παιδιά που έχουν μαμά Τίγρη, ή  έστω με ωροσκόπο Τίγρη, αυτό ισχύσει για όλους μας, πρέπει να εξετάζουμε και το ζώδιο που έχουμε την ώρα γέννησης.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΤΙΓΡΗΣ

Η Τίγρη Μέταλλο -1890, 1950, 2010.

Ασυγκράτητη, επιθετική, παθιασμένη, θα κάνει τα πάντα για να μην περνά απαρατήρητη, είναι πολύ εγωκεντρική.
Ζητά πολλά και σύντομα, ανυπόμονη, απότομη, ανορθόδοξη και δραστική στις πράξεις της.
Αγαπά την ανεξαρτησία και δεν κάνει εύκολα χάρες στους άλλους, δύσκολα βοηθά, είναι γενναιόδωρη μόνο στον εαυτό της.

Η Τίγρη Νερό - 1902, 1962, 2022, 2062

Αντικειμενική, ανοιχτή στο καινούργιο, με ήρεμη φύση. Έχει διορατικότητα, επίσης είναι πολύ καλή στις επικοινωνίες, στις δημόσιες σχέσεις.
Ανθρώπινη, φιλαλήθης. Σπάνια λαθεύει στις εκτιμήσεις της, είναι οξυδερκής, αλλά λίγο αναποφάσιστη.

Η Τίγρη Ξύλο – 1914, 1974, 2034, 2094.

Δημοκράτισσα, καλή συνεργάτιδα έχει φίλους υποστηρικτές από όλα τα επίπεδα. Πετυχαίνει στις μαζικές προσπάθειες.
Ενώνει τις «τάξεις» με ευκολία, κοντά της συνυπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι. Αφοσιώνεται πραγματικά μόνο στον εαυτό της. Κανένας δεν της είναι απαραίτητος. Αρκείται σε ότι βλέπει δίχως να ψάχνει στο βάθος τα πράγματα.
Γίνεται αρχηγός και αφήνει να εργάζονται οι άλλοι γι αυτήν κι έτσι έχουν και την ευθύνη.
Μη θελήσετε ποτέ να κριτικάρετε μία Τίγρη, θα γίνει εχθρός σας, ιδιαίτερα η ομάδα του Ξύλου.

Η Τίγρη Φωτιά – 1866, 1926, 1986, 2046.

Δεν έχει όρια η ενεργητικότητά της. Πηδά από το ένα στο άλλο, την απασχολεί το σήμερα και μόνο.
Απρόβλεπτη, αλλά έχει επιρροή και τάση στο δράμα. Ψάχνει για να εντυπωσιάσει τους άλλους. Έχει υποκριτικό ταλέντο, εμπνεύσεις και μεγάλη δραστηριότητα.
Περισσότερο ηγετική από τις άλλες. Κυριαρχεί, επιβάλλεται και είναι αισιόδοξη.

Η Τίγρη Γη – 1878, 1938, 1998, 2058.

Ήρεμη και σοβαρή, δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις και να συμπεράνει για τίποτα. Δίκαιη και ώριμη.
Η σταθερή της παρέας, δεν ανησυχεί ποτέ κι είναι επιμελής. Βλέπει ξεκάθαρα τα πράγματα και τους γύρω. Την ενδιαφέρει κυρίως να κάνει εποικοδομητικές επαφές και χρήσιμες, παρά αισθηματικές.
Από τη μια μπορεί να ανέβει στη κορυφή και να λάμψει, κατόπιν μπορεί να αφεθεί και να προκαλέσει μία πτώση για να κεντρίσει πάλι το ενδιαφέρον του περίγυρου.
Ταιριάζει με το Άλογο, τον Σκύλο. Θα συμφωνήσει ακόμη με τον Χοίρο. Δεν θα έχει δυσκολίες με τον Αρουραίο, το Πρόβατο, τον Πετεινό, τον Λαγό. Ν’ αποφύγει τον Βούβαλο, το Φίδι, τον Πίθηκο.

ΛΑΓΟΣ

Οι κινέζοι υποστηρίζουν ότι το άτομο που γεννήθηκε σε  έτος του Λαγού, είναι δημιούργημα ενός από τα πιο προικισμένα ζωικά Σημεία. Το σύμβολο της μακροβιότητας.
Ο Λαγός συμβολίζει την αγάπη, την καλοσύνη, τη χάρη, τους καλούς τρόπους. Η ομιλία του καθώς και οι κινήσεις του είναι απαλές, μαλακές, στοιχεία απαραίτητα στους διπλωμάτες και τους πολιτικούς.
Αγαπά τη ζωή στη φύση, την ήρεμη ζωή. Θα πετύχει αν ακολουθήσει καριέρες στους τομείς της Παιδείας, της πολιτικής, του νόμου.
Είναι πολύ τυχερός στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, έχει επιμονή και πείσμα μέχρι να καταφέρει τις επιδιώξεις του.
Τον ενοχλεί η κριτική κι ας δείχνει ότι αδιαφορεί για την κοινή γνώμη.
Φέρνει τα πράγματα έτσι όπως θέλει. Μπορεί να γίνει ξαφνικά κακόκεφος και να νιώσει η παρέα του ότι βρίσκεται αλλού. Όταν θελήσει του είναι εύκολο να γίνει σκληρός και απόμακρος, παρ ότι είναι πολύ τρυφερός.
Ακόμη μπορεί να δείξει ότι είναι κακός στους ξένους. Δεν του αρέσει να τον ξεβολεύεις, δένεται περισσότερο με τα πράγματα παρά με τους ανθρώπους.
Απαιτεί να του φέρονται καλά όπως φέρεται κι αυτός στους άλλους. Πίσω από την ήρεμη όψη του έχει ισχυρή θέληση και μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Είναι μεθοδικός και ξέρει πολύ καλά να φέρνει τους άλλους στα δικά του μέτρα.
Είναι επιφυλακτικός και προσέχει πολύ για να μην την πάθει, διότι γνωρίζει καλά τους ανθρώπους.
Καχύποπτος και δύσπιστος ψάχνει σε βάθος τις καταστάσεις.
Η γυναίκα Λαγός αγαπά τις συναναστροφές κι είναι πνευματώδης. Χαίρεσαι κι απολαμβάνεις τη συντροφιά της.
Εξυπηρετική και χαριτωμένη, μπορεί να βοηθά τους φίλους της αδιαφορώντας για την κούραση και τα έξοδα, αλλά αν βαρεθεί κάποια στιγμή, μπορεί να τα παρατήσει ξαφνικά όλα και να φύγει χωρίς να αφήσει ίχνη πίσω της.
Δεν αντέχει τους γρήγορους ρυθμούς των πόλεων και ξαφνιάζεται όταν οι άλλοι βιάζονται, τρέχουν. Έχει αυτοέλεγχο και ψυχραιμία, παραμένει ήρεμη και μέσα στον πανικό.
Δεν ασχολείται με τον τρόπο ζωής των άλλων γι αυτό ενοχλείται αφάνταστα όταν ασχολούνται οι άλλοι μαζί της.
Έχει μεγάλη κατανόηση και γίνεται αγαπητή και δημοφιλής. ’Άτομα με τους λιγότερους εχθρούς.
Η κυρία Λαγός θα προτιμήσει έναν εκατομμυριούχο γαμπρό και ας είναι άσχημος από κάποιον ωραίο αλλά φτωχό νέο. Θέλει έναν άντρα δυνατό που να της εξασφαλίσει πολυτελή ζωή σε ανώτερο επίπεδο, αλλά να εξαφανίζεται από μπροστά της όταν δεν είναι στα κέφια της.
Δεν αντέχει την ρουτίνα της καθημερινότητας γι αυτό και απομακρύνεται από την οικογένειά της.
Αν ο Λαγός υποχρεώνεται να ζει μ έναν τρόπο που δεν του αρέσει, θα νιώσει άσχημα, θα πνίγεται στην ανία και κάποια στιγμή θα τα παρατήσει όλα χωρίς τύψεις.
Είναι άξια να αγνοήσει οτιδήποτε και οποιονδήποτε αναστάτωσε την ηρεμία της ύπαρξής της. Δεν της αρέσουν οι μάχες και θέλει να εργάζεται παρασκηνιακά.
Γλυκομίλητη κι ευχάριστη με φινέτσα και πάντα περιποιημένη. Ικανή να ξεπερνά τα εμπόδια κι έχει θαυμαστό τρόπο να ξαναρχίζει πάλι απ την αρχή.
Στηρίζεται στη δική της κρίση κι έχει ειρήνη μέσα της.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ

Ο Λαγός Μέταλλο – 1891, 1951, 2011 2071.

Είναι πιο ανθεκτικός ψυχικά και σωματικά από τους άλλους Λαγούς. Δεν επηρεάζεται από τις γνώμες των άλλων και λύνει μόνος τα προβλήματά του.
Πιο άπληστος από τους άλλους αλλά δεν θα εκδη Ο/Η Υπογραφών/ούσαλώνει τις φιλοδοξίες του. Ξέρει να ζει και  εκτιμά τις τέχνες και την ποιοτική μουσική.
Έχει αλάνθαστη κρίση και οξύ μάτι σε κάθε είδους δημιουργίας. Θα καταφέρει να φτάσει γρήγορα ψηλά σε ότι επιλέξει. Πρέπει όμως να τον εμπνέει κάτι γιατί μόνο τότε αποδίδει καλά.
Δείχνει μία τάση για μελαγχολία. Ενώ μπορεί να αγαπά με πάθος σπάνια επιτρέπει να του συμβεί, και να αφήσει κάποιον να εισχωρήσει στην ψυχή και στη ζωή του, διότι έχει κρυφές αναστολές.

Ο Λαγός Νερό – 1903, 1963, 2023.

Ο διανοούμενος τύπος, αγαπά την ελευθερία κι έχει την ικανότητα να ψυχολογεί τους ανθρώπους.
Κερδίζει τους άλλους μ ευκολία γιατί είναι ένα συναισθηματικό, ευαίσθητο μεγάλο παιδί.
Πάντα βρίσκει υποστηρικτές στα σχέδιά του και στις προσπάθειες που καταβάλει.
Να μην επιτρέπει σε άλλους να παρεμβαίνουν στη ζωή του με λανθασμένες απαγορεύσεις, για να μην την πάθει.
Στο μυαλό του πάντα έρχεται το παρελθόν και πονά πολύ από τις πικρές αναμνήσεις, λυπάται τον εαυτό του εκείνες τις στιγμές.
Στις αρνητικές του διαθέσεις γίνεται καχύποπτος και αντικοινωνικός.

Ο Λαγός Ξύλο – 1915, 1975, 2035.

Ο φιλάνθρωπος, ο γενναιόδωρος. Παρ ότι είναι δυναμικός και φιλόδοξος δεν τολμά να κατακτήσει εξουσιαστικές θέσεις.
Να μην επιτρέπει στους άλλους να τον εκμεταλλευτούν λόγω της ανεκτικότητάς του.
Συνήθως εργάζεται συλλογικά γιατί νιώθει ασφάλεια μέσα του, δεν είναι ο τύπος που θα πάρει πρωτοβουλίες, δεν γίνεται αρχηγός αλλά είναι ικανός στο να εκτελεί σχέδια άλλων.
Θα πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής, αποφασιστικός και τολμηρός.

Ο Λαγός Φωτιά – 1927, 1987, 2047.

Ο χαρούμενος εξωστρεφής Λαγός με χιούμορ κι εξυπνάδα. Παρ ότι ανήκει στη φωτιά δεν είναι τόσο νευρικός και κατορθώνει να ελέγχει τα συναισθήματά του.
Τελείως διαφορετικός από το Λαγό Ξύλο, ομιλητικός και ανοιχτός στο να εκφράζει τις επιθυμίες του.
Ηγετικός Λαγός αλλά με φαινομενική μετριοπάθεια. Δεν του πρέπει να αντιμετωπίζει τους εχθρούς του ανοιχτά, γι αυτό επιλέγει διαπραγματεύσεις με μεσολαβητές.
Χρειάζεται την επιβράβευση των άλλων για να μπορέσει να δημιουργήσει και να ανέβει.

Ο Λαγός Γη – 1879, 1939, 1999.

Σοβαρός, σταθερός, ισορροπημένος, ρεαλιστής, λιγότερο ανεκτικός.
Όταν έχει προβλήματα κλείνεται στον εαυτό του και αν δεν έχει εσωτερική γαλήνη, του είναι δύσκολο να λειτουργήσει δημιουργικά.
Αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται.
Είναι υλιστής και τον ενδιαφέρει πολύ η δική του καλοπέραση πράγμα που τον κάνει να αδιαφορεί για τις ανάγκες των άλλων.
Κάνει όμως προσπάθειες να βελτιώσει τις ελλείψεις του και τα ελαττώματά του.
Ταιριάζει με το Πρόβατο και τον Χοίρο. Ο Σκύλος επίσης θα συμφωνούσε πολύ με τον Λαγό.
Λιγότερο ταιριάζει με τον Βούβαλο, το Φίδι, τον Δράκο. Ν’ αποφύγει τον Πετεινό, την Τίγρη, το Άλογο.

ΔΡΑΚΟΣ
 
Έχει δύναμη, ζωτικότητα και είναι μεγαλόψυχος. Ακόμη είναι εκκεντρικός, εγωιστής, καμιά φορά γίνεται παράλογα απαιτητικός.
Ευθύς, αριστοκρατικός, υπερήφανος, βάζει υψηλούς στόχους. Θέλει να ενεργεί σε μεγάλη κλίμακα, γι αυτό ολοκληρώνει μεγάλα έργα.
Είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς ένα Δράκο, αλίμονο σε όποιον τον αμφισβητήσει, η οργή του είναι τρομερή. Παρά τον ευέξαπτο χαρακτήρα του δεν αποκλείεται να είναι φιλικός.
Ανεξάρτητα αν έχει διαφωνίες με την οικογένεια, θα τις ξεχάσει μόλις τους ζητηθεί βοήθεια. Εκφράζεται ξεκάθαρα και υποστηρίζει τις αρετές της δημοκρατίας, της ελευθερίας.
Από το να είναι γλυκομίλητος προτιμά τη σκληρή γλώσσα ιδιαίτερα όταν τον προκαλούν, δεν ανέχεται όμως να του μιλάς με τον ίδιο απότομο τρόπο.
Δεν είναι συναισθηματικός ή ρομαντικός, γι αυτόν η αγάπη είναι δεδομένο, αλλά προς αυτόν.
Αισθάνεται ότι του χρωστάμε αγάπη και πρέπει να του τη δώσουμε. Κατά τα άλλα είναι έντιμος στις μάχες του, δεν είναι πανούργος και δέχεται να νικήσει ο πιο δυνατός. Θα πρέπει όμως να μη ξεχνά ότι δεν είναι όλοι ίδιοι και να ερευνά τυχόν συνωμοσίες πίσω από την πλάτη του.
Δεν μπορεί να ζει στο περιθώριο και νιώθει δυστυχώς αν δεν βρίσκεται στη σκηνή, το παρασκήνιο δεν του ταιριάζει καθόλου. Θέλει πάντα να αγωνίζεται χρειάζεται κάποιο στόχο για να φτάνει.
Επειδή είναι πρακτικός, αναλαμβάνει σταυροφορίες, ηγείται διαδηλώσεων.
Η γυναίκα Δράκος υποστηρίζει την ισότητα με πάθος κι ότι κάνει ένας άνδρας μπορεί να το κάνει κι εκείνη, και μη τολμήσετε να την υποτιμήσετε.
Δε μένει ποτέ άπρακτη περιμένοντας τη μοίρα της. Πλασμένη από το υλικό που δημιουργούνται οι αυτοκρατορίες, η τέλεια, αρχαία κεφαλή της μητριαρχίας.
Τα ρούχα που προτιμά είναι σοβαρά και λιτά. Αυτό που λάμπει πάνω της είναι το μυαλό της. Έχει την αξίωση να της φέρονται με σεβασμό και κάνει πολλά για να τον κερδίσει.
Είναι χειραφετημένη, νταηλίκια κι αγριάδες δεν περνούν σε αυτήν. Θα έχει πάντα την τελευταία λέξη.
Ο Δράκος δεν είναι πονόψυχος, όταν βοηθά το κάνει από καθήκον κι όχι για να κάνει χάρες.
Η δουλειά και η καριέρα θα τον απασχολήσουν ιδιαίτερα στη ζωή, γι αυτόν αν δεν παντρευτεί νωρίς θα μείνει ανύπανδρος άλλωστε του πάει η μοναχική ζωή, τη στιγμή μάλιστα που δεν του λείπουν οι φίλοι και οι θαυμαστές.
Ξοδεύει τα χρήματα με σωστό τρόπο και δεν είναι καλός αποταμιευτής.
Είναι εύκολο να ψυχολογήσει ένα Δράκο γιατί είναι ειλικρινής, δεν γνωρίζει από διπλωματία και δεν είναι μυστικοπαθής.
Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι εμπνέει για δράση.
Η παρουσία και ο μαγνητισμός του μετακινεί τους άλλους στο δικό του τρόπο ζωής.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Ο Δράκος Μέταλλο – 1890, 1940, 2000, 2060.

Τίμιος, ακέραιος, θεληματικός, αγωνιστής, απεχθάνεται τους τεμπέληδες και τους ανόητους. Έχει την ικανότητα να κάνει τους άλλους να υποτάσσονται στη θέλησή του.
Κατά τη γνώμη του δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να γίνει αρκεί να το θέλεις.
Πολλοί από τους Δράκους Μέταλλο υπερτιμούν τον εαυτό τους κι αν δεν θελήσετε να τον ακολουθήσετε θα προχωρήσει μόνος με πείσμα κι επιμονή, δεν θα οπισθοχωρήσει ποτέ.

Ο Δράκος Νερό – 1892, 1952, 2012, 2072.

Αυτός ο τύπος Δράκου μπορεί να παραμερίσει το εγώ του για το συνολικό καλό. ’Άτομο προοδευτικό, δεν ενδιαφέρεται για θέσεις εξουσίας.
Έχει εξαιρετικό πνεύμα και δυνατή θέληση.
Είναι φιλελεύθερος και ποτέ δεν θα θελήσει να εκδικηθεί.
Πετυχαίνει ως διαπραγματευτής. Πρέπει να μην ξεχνά ποτέ ότι «όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα».

Ο Δράκος Ξύλο – 1904, 1964, 2024.

Ο μεγαλόψυχος Δράκος, ικανός να δημιουργήσει και να αναπτύξει πρωτοποριακές αντιλήψεις. Γίνεται σπουδαίος συνεργάτης και καθοδηγείται από τη λογική. Ικανότατος στο διάλογο κι είναι απίθανο να μην καταφέρει να πείσει οποιονδήποτε.
Πολύ γενναιόδωρος και καλόκαρδος. Ελέγχει μαλακά τους κυριαρχικούς του τρόπους. Μπορεί να φροντίζει με αφοσίωση τους αγαπημένους του και αν χρειαστεί συμβιβάζεται για το κοινό καλό.
Δεν είναι εγωκεντρικός κι εκδικητικός, αλλά θα είναι πάντα άφοβος κι υπερήφανος, αν θελήσετε να τον ανταγωνισθείτε.

Ο Δράκος Φωτιά – 1916, 1976, 2036.

Ζητά πολλά από τους άλλους γιατί δίνει πολλά.. είναι ανταγωνιστικός και δίκαιος. Έχει μεγαλόπρεπο ύφος κι εξουσιαστικό, κάτι που προβληματίζει τους γύρω για να τον πλησιάσουν.
Έχει τάσεις δικτατορικές, είναι πολύ πιεστικός με τους άλλους, γι αυτό προκαλεί δυσάρεστες αντιδράσεις. Βέβαια είναι αντικειμενικός γεμάτος ανθρωπιά και ψάχνει την αλήθεια.
Στοχεύει υψηλούς στόχους, είναι πολύ φιλόδοξος και δέχεται να συνεργαστεί μόνο με τελειομανείς.

Ο Δράκος Γη – 1868, 1928, 1988, 2048.

Είναι αυταρχικός, αλλά εκτιμάει τις απόψεις των άλλων, ασχέτως αν δεν συμφωνεί ο ίδιος. ’Ατομο σταθερό και λίγο απρόσωπο.
Χωρίς να είναι ιδιαίτερα αυστηρός καταφέρνει να υποτάξει τους άλλους στις θελήσεις του.
Έχει αυτοέλεγχο, δεν του λείπουν οι υψηλοί στόχοι κι εργάζεται ακούραστα για να πετύχει.
Ο αριστοκράτης, ο ευθύς ο δυνατός και γενναίος.
Ταιριάζει με τον Αρουραίο και τον Πίθηκο. Ακόμη  συνεννοείται καλά με το Φίδι.
Δεν θα δυσκολευτεί με την Τίγρη, τον Λαγό, το ’Άλογο, τον Πετεινό, τον Χοίρο.
Ν αποφύγει τον Βούβαλο και τον Σκύλο.

ΦΙΔΙ

Ο στοχαστής, φιλόσοφος, πολιτικός, ικανότατος έμπορος με μία εσωτερική σοφία. Είναι μυστικιστής κι ο μάγος του ζωδιακού.
Είναι γλυκομίλητος, με χάρη, του αρέσει το θέατρο, η μουσική, τα καλά βιβλία και είναι καλοφαγάς.
Όμορφοι άνθρωποι, με πολύ ωραία μάτια που σε μαγνητίζουν. Βρίσκουμε Φίδια θρησκευόμενους ή ψυχιστές αλλά κι απόλυτα ηδονιστές, όπως επίσης βλέπουμε Φίδια να θριαμβεύουν ή να καταλήγουν σε τραγωδία.
Εμπιστεύεται απόλυτα τη δική του κρίση χωρίς να ακούει τις συμβουλές των άλλων και καλά κάνει.
Αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του και δέχεται να πληρώσει για τα λάθη του.
Πάντα έχει τα οικονομικά μέσα που του χρειάζονται, γι αυτό δεν πρέπει να ανησυχεί μήπως ζήσει στη φτώχεια κι αν αυτό συνέβη στην παιδική του ηλικία ας το ξεχάσει γιατί θα γίνει ένας δυστυχισμένος φιλάργυρος.
Ο τρόπος που ντύνεται και που διακοσμεί το σπίτι του είναι ξεχωριστός. Του αρέσει να πρωτοτυπεί και τα καταφέρνει.
Θέλει να συναναστρέφεται πνευματικούς ανθρώπους, δεν ανέχεται τους ελαφρούς και επιπόλαιους. Είναι οξυδερκής κι αν κάποιες φορές μιλά αργά το κάνει για να εμβαθύνει στα πράγματα, εφόσον πάντα προσέχει τα λόγια του.
Είναι απρόβλεπτο άτομο, δεν διστάζει να εξουδετερώσει κάποιον που μπαίνει εμπόδιο στο δρόμο του και στις σχέσεις του είναι απαιτητικός και κατακτητικός.
Δεν συγχωρεί εκείνους που αθετούν το λόγο τους κι είναι καχύποπτος με τους συνεταίρους, αλίμονο σας αν σας υποψιάζεται, μπορεί να περιμένει χρόνια για να πάρει εκδίκηση αν κάποιος τον βλάψει.
Η γυναίκα Φίδι έχει ψυχρή κλασσική ομορφιά είναι μοιραία, δύσκολα της αντιστέκεται ο άντρας. Έχει αυτοπεποίθηση και δεν πρέπει να σας ξεγελά το αθώο ύφος της. Λατρεύει τα μπιζού και τις πολύτιμες πέτρες.
Θέλει έναν άντρα πλούσιο και δυνατό, αν όμως παντρευτεί κάποιον που δεν διαθέτει χρήματα, θα κάνει τα πάντα εκείνη για να τον ανεβάσει ψηλά.
Πιστεύει ότι η γυναίκα γεννιέται ανώτερη από τον άντρα γι αυτό δεν ασχολείται με φεμινιστικούς αγώνες, άλλωστε έχει μία ευκολία στο να κάνει ότι θέλει τον σύντροφό της.
Τα Φίδια γενικώς είναι παθιασμένα άτομα με την ίδια θέρμη που κυνηγούν μία εμπορική συμφωνία, με το ίδιο πάθος θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την καρδιά σας.
Ξεπερνά τα εμπόδια, είναι πολύ υπεύθυνος κι έχει μεγάλη επιμονή στις επιδιώξεις του.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ

Το Φίδι Μέταλλο – 1881, 1941, 2001, 2061.

Είναι θεληματικό, έξυπνο και θα κατακτήσει την θέση που του αξίζει. Δεν τον ενοχλεί η μοναξιά και του αρέσει να κινείται γρήγορα και αθόρυβα.
Θα κυνηγήσει τον πλούτο κα τη δύναμη. Δεν αντέχει την αποτυχία, γι αυτό θα προσπαθήσει να τα καταφέρνει έστω και με ανορθόδοξο τρόπο.
Διαλέγει νωρίς τον δρόμο του και επιμένει σε αυτόν με όλες του τις δυνάμεις. Ο τύπος Δράκου που συνεργάζεται αρμονικά με τους άλλους, αλλά έχει και τις επιφυλάξεις του.

Το Φίδι Νερό – 1893, 1953, 2013.

Προικισμένο άτομο με μεγάλες πνευματικές ικανότητες, ικανό να ασχολείται με επιχειρήσεις πετυχαίνοντας πάντα.
Αγαπά το διάβασμα, τις τέχνες, και είναι πρακτικό. Όπως το νερό, έτσι κι αυτό, γλιστρά μέσα από τα εμπόδια και φτάνει στο σκοπό του.

Το Φίδι Ξύλο – 1905, 1965, 2025.

Το Φίδι που προφητεύει και προβλέπει τα γεγονότα, σοβαρό και σοφό.
Ανεξάρτητο πνεύμα, όταν όμως είναι ερωτευμένο γίνεται υποχωρητικό και συνεπές. Χρειάζεται την αγάπη και το χρήμα διότι έτσι νιώθει ασφαλής.
Του αρέσει να μιλά κι είναι αλήθεια ότι κερδίζει πολλά το ακροατήριό του. Έχει ανάγκη από το θαυμασμό του περίγυρου και θα κάνει τα πάντα για να ανέβει.

Το Φίδι Φωτιά – 1857, 1917, 1977, 2037.

Έχει μεγάλη ενεργητικότητα και δυναμισμό. Πολύ γοητευτικό Φίδι με σπουδαία χαρίσματα. Έχει αυτοπεποίθηση και ικανότητες ηγέτη.
Θα προσπαθεί με μανία να αποκτήσει φήμη και πλούτο. Είναι γεμάτο από τον εαυτό του, αισθησιακό και ζηλότυπο.

Το Φίδι Γη – 1869, 1929, 1989, 2049.

Κρίνει σωστά τους ανθρώπους, και τις καταστάσεις. Σωστός επαγγελματίας, κοινωνικός.
Το Φίδι που δρα αποτελεσματικά σε ομαδικές δραστηριότητες. Είναι άφοβο και δεν πανικοβάλλεται ποτέ. Όσο για τα οικονομικά θέματα είναι συντηρητικό, ξέρει να αποταμιεύει, να επενδύει και δεν ξεπερνά τα όριά του, προσέχει πάντα να μην είναι τα έξοδά του περισσότερα από τα έσοδά του.
Ωστόσο θα σας μείνουν αξέχαστα τα πάρτι που οργανώνει, έχουν χλιδή και πολυτέλεια.
Ξοδεύει πολλά για να διακοσμήσει όμορφα το σπίτι του και είναι το Φίδι με την μεγαλύτερη γκαρνταρόμπα.
Ταιριάζει με τον Βούβαλο και τον Πετεινό. Ακόμη θα πάει καλά με τον Δράκο, Αρουραίο, τον Λαγό, το Πρόβατο, τον Σκύλο και τον Χοίρο.
Ν αποφύγει την Τίγρη, το Άλογο, τον Πίθηκο. Δύο Φίδια μπορούν να ζήσουν ειρηνικά.

ΑΛΟΓΟ

Γοητευτικό άτομο, θερμό κι αγαπητό, ερωτεύεται και ξεχνά το ίδιο εύκολα, θυμώνει κι έχει πείσμα.
Η τυχοδιωκτική του καρδιά θα το οδηγήσει ή να φύγει νωρίς από την οικογένεια ή δουλεύει σκληρά από την νεαρή ηλικία.
Είναι πολύ καλός διαχειριστής χρημάτων. Του αρέσει το εντυπωσιακό ντύσιμο με τα φανταχτερά χρώματα. Όπως μιλά γρήγορα, έτσι παίρνει και αποφάσεις αστραπιαία.
Έχει έξυπνο κι ευέλικτο μυαλό κι είναι αντίθετο στο κατεστημένο. Αγαπά τη δράση, τις φανφάρες, τα κομπλιμέντα.
Δίνει πολλά, αλλά θέλει να παίρνει περισσότερα. Είναι το ίδιο ικανός στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερωτικά θέματα. Η ορθή του κρίση τον βοηθά να χειρίζεται σωστά τους ανθρώπους και τις καταστάσεις.
Έχει παρορμητικά και σκληρά ξεσπάσματα, αλλά ενώ τα ξεχνά γρήγορα, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους άλλους, οι οποίοι δεν λησμονούν και δεν τον συγχωρούν και χάνει λοιπόν τον σεβασμό που του είχαν και την αξιοπιστία του.
Θέλει οι γύρω του να λειτουργούν γρήγορα όπως κι εκείνο, ειδάλλως εκνευρίζεται πολύ.
Είναι εγωκεντρικός και θέλει το σπίτι του και το περιβάλλον να κινείται γύρω από αυτόν. Μπορεί να γίνει επιθετικός αν τα πράγματα δεν μπαίνουν στο δρόμο που θέλει.
Είναι εξαιρετικός εκτελεστής αλλά κακός δάσκαλος.
’Άτομο μεταβλητό, ζει και φέρεται ανάλογα με τις διαθέσεις του.
Παίζει σε πολλά παιχνίδια ταυτοχρόνως και τα καταφέρνει σε όλα.
Όταν χρειάζεται να εργασθεί σκληρά είναι ικανό να μην κοιμάται μέχρι να τελειώσει τις υποχρεώσεις του.
Λύνει περίπλοκα προβλήματα, δημιουργεί νέες μεθόδους, έχει σπουδαίες ιδέες προβολής.
Αν θέλετε την προσοχή του Αλόγου στις συζητήσεις, να μπαίνετε αμέσως στο θέμα γιατί αλλιώς θα κουνά το κεφάλι χωρίς να σας ακούσει. Του αρέσει η ανοιχτή και ειλικρινή κουβέντα. Μη ζητάτε από ένα ’άλογο να πνίξει τα αισθήματά του, να πάψει να μιλά, να μην εκφράζεται, ή θα φύγει αμέσως ή θα επαναστατήσει δημόσια. Η αναμονή ή οι περιορισμοί το σκοτώνουν.
’Αστατη ψυχή. Αν δεν μπορεί να έχει κοντά του εκείνον που αγαπά, γιατί να μην αγαπά αυτόν που έχει δίπλα του;
Δεν τα εντυπωσιάζουν οι μακροχρόνιοι δεσμοί. Μπορεί να εισβάλει ξαφνικά στη ζωή σας και να φύγει ξαφνικά εάν νιώσει ότι δεν το προσέχετε πια, κι όταν πλέον δεν περιμένετε να το ξαναδείτε, να εμφανισθεί και να φερθεί σαν να μην έφυγε ποτέ.
Δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα πλούτη κι αν τα αποκτήσει δεν θα το κάνει για ασφάλεια. Έχει την τάση να μεγαλοποιεί τα πράγματα λέγοντας και ψέματα.
Η κυρία Άλογο, είναι νευρική, έξυπνη, όμορφη και ακαταμάχητη συνομιλήτρια! Αγαπήσετε μία Άλογο μην την περιορίσετε με φράκτες και εμπόδια.
Οι κινέζοι υποστηρίζουν ότι τα Άλογα είναι τρωτά στους κινδύνους του έρωτα. Έχει πολλές ερωτικές περιπέτειες με κακό τέλος, επίσης πολλούς γάμους.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ

Το Άλογο Μέταλλο – 1870, 1930, 1990, 2050.

Ορμητικός, τολμηρός, δημοφιλής με μεγάλες ερωτικές επιτυχίες. Του αρέσει να ζει με δράση να σκαρφαλώνει ψηλά.
Έχει λαμπρές ιδέες, αν όμως η δουλειά δεν έχει κέφι, δεν τον κεντρίζει μπορεί να γίνει ανεύθυνος.
Φοβάται τις βαθιές προσωπικές σχέσεις για να μη χάσει την ελευθερία του.

Το Άλογο Νερό – 1882, 1942, 2002, 2062.

Είναι ζωηρό και χαρούμενο, ενδιαφέρεται για την καλοπέρασή του και μπορεί να δουλεύει εξαιρετικά. Ανήσυχος, ταξιδιάρης.
Αλλάζει συχνά απόψεις και πορεία χωρίς να δίνει εξηγήσεις.
Έχει χιούμορ και ξέρει να διασκεδάζει. Ζητά αγάπη και στοργή.
Ικανό για το μεγαλύτερο καλό αλλά και για το μεγαλύτερο κακό.

Το Άλογο Ξύλο – 1894, 1954, 2014.

Ο πιο λογικός της ομάδας, συνεργάσιμος και φιλικός. Δεν είναι κυριαρχικός, πειθαρχημένο άτομο με συστηματική σκέψη.
Είναι κοινωνικός, καλός ομιλητής και δεν τον ενδιαφέρει η δημοσιότητα. Έχει προοδευτικό πνεύμα και καλωσορίζει το καινούργιο πετώντας το παλιό. Δεν είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός. Εργάζεται σκληρά αλλά να προσέχει γενικώς.

Το Άλογο Φωτιά – 1906, 1966, 2026.

Έχει προσωπικό μαγνητισμό και έξοχο μυαλό, είναι εύστροφος με πολύ θερμή ιδιοσυγκρασία.
Πολύπλευρη προσωπικότητα γι αυτό χρειάζεται μια ζωή με ποικιλίες. Θέλει πολλές αγάπες, ταυτόχρονες ερωτικές περιπέτειες και αρκετές επαγγελματικές γνώσεις.
Λατρεύει τις αλλαγές, τα ταξίδια, είναι εφευρετικός, μεγαλοφυής και του αρέσει να διοικεί, δεν του αρέσει να τον ελέγχουν, ούτε οι ανώτεροί του.

Το Άλογο ΓΗ – 1918, 1978, 2038.

Ευτυχισμένο άτομο. Έχει την τάση να είναι πιο λογικό αλλά είναι αργοκίνητο και λιγότερο αποφασιστικό.
Εξ αιτίας της Γης είναι λιγότερο απότομος, εξετάζει όλες τις πλευρές ενός προβλήματος πριν ενεργήσει.
Είναι συντονισμένος και αντιλαμβάνεται αμέσως τις καλές ευκαιρίες, είναι ικανός να πάρει μία χρεοκοπημένη επιχείρηση και να την ανεβάσει ψηλά.
Ερευνά προσεχτικά πριν ενεργήσει και δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις.
Ταιριάζει με την Τίγρη και τον Σκύλο. Ακόμη με το Πρόβατο. Λιγότερο με τον Λαγό, τον Δράκο, το Φίδι, τον Πίθηκο, τον Πετεινό, τον Χοίρο.
Ν’ αποφύγει τον Αρουραίο και τον Βούβαλο.

ΠΡΟΒΑΤΟ

’Άτομο σοβαρό, δίκαιο, το πιο θηλυκό σημείο του ζωδιακού κύκλου, ευαίσθητο, ευσυγκίνητο. Έχει ντροπαλό ύφος, απαλούς τρόπους, είναι καλλιτεχνική φύση και μπορεί να δημιουργεί σε αυτούς τους τομείς.
Δείχνει κατανόηση στα πάθη και τα λάθη των άλλων, αντιπαθεί τους κανόνες και είναι απειθάρχητος. Αγαπά την οικογένεια, το σπίτι, τα ζώα.
Είναι αποφασιστικός, αδιάφορος για την εμφάνισή του, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα φαινόμενα, όπως δεν κρίνει τους άλλους από την εξωτερική τους εμφάνιση, έτσι δεν θέλει να κρίνεται και ο ίδιος. Μπορεί να πάει σε ένα κέντρο διασκέδασης με μπλουτζίν αλλά νά χει στη τσέπη του τα περισσότερα χρήματα απ όλους.
Αποφεύγει τα κονταροχτυπήματα, προτιμά τη σιωπή και  καλά κάνει, πάντα δικαιώνεται.
Είναι από τα πού αγαπημένα παιδιά του Θεού διότι πράγματι βοηθούν τους συνανθρώπους, είναι αλτρουιστές κι έχουν πάντα ένα καλό να πουν για όλους.
Είναι το όγδοο σημείο και οι κινέζοι πιστεύουν ότι ο αριθμός οχτώ συμβολίζει την ευμάρεια, (είναι σωστό, θυμάστε ότι σας είπα για τον αριθμό οχτώ).
Πολύ τυχερό άτομο κι όπως ο Λαγός (ανήκει στο ίδιο τρίγωνο) πετυχαίνουν πάντα ότι θέλουν δίχως βία και φωνές, δεν χρειάζεται άλλωστε, ξέρουν πολύ καλά την αξία του γλυκού λόγου. Κανείς ποτέ δεν θα γνωρίσει την πραγματική δύναμη αυτού του τριγώνου, προσέξτε πολύ αυτά τα άτομα, πίσω από το ήρεμο κι αθώο ύφος βρίσκεται μία πανίσχυρη ψυχή.
Αν κάποια στιγμή αποφασίσουν να το εκδηλώσουν θα εκπλαγείτε.
Το Πρόβατο δεν θα ομολογήσει ευθέως τι τον στεναχωρεί και αν το κάνει κάποια στιγμή, θα είναι δική του επιλογή κι όχι δική σας, όσο κι αν επιμένετε.
Θα σας κάνει δώρα στις γιορτές, στις επετείους, δεν ξεχνά ποτέ τις υποχρεώσεις του, αλίμονο σας αν λησμονήσετε τα δικά του γενέθλια.
Τον διακρίνει μία τάση απαισιοδοξίας, γι αυτό ζητά συντροφιές ευχάριστες για να του φεύγουν οι σκοτεινές σκέψεις. Δύσκολα ξεπερνά και ξεχνά τα δυσάρεστα γεγονότα.
Του αρέσει η καλοπέραση και ξοδεύει πολλά για τον εαυτό του, δεν είναι καλός διαχειριστής της περιουσίας του και μπορεί να φτάσει στην ακραία περίπτωση να ξοδεύει τα χρήματα τόσο ασυλλόγιστα που να μην τον σώζει ούτε το αποθεματικό του Υπουργείου οικονομικών.
Είναι ρομαντικός έως τα γηρατειά του, συγκινείται πολύ με την απαλή μουσική, το φεγγαρόφωτο.
Έχει την τεχνική να πετυχαίνει αυτό που θέλει πάντα, μπορεί να διακριθεί σε οποιονδήποτε τομέα επιλέξει.
Η κυρία Πρόβατο είναι πολύ καθαρή στον εαυτό της, της λείπει όμως η τάξη μέσα στο σπίτι της. Έχει καλό γούστο, της αρέσουν τα ακριβά ρούχα κι αντικείμενα.
Είναι πολύ φιλόξενη, σπουδαία οικοδέσποινα κι αγαπά τους φίλους της, τους οποίος βοηθά πάντα και οικονομικά και κοινωνικά.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Πρόβατο Μέταλλο – 1871, 1931, 1991, 2051.

Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να κρύβει την υπερευαισθησία του, το τρωτό εγώ του που εύκολα προσβάλλεται από παρατηρήσεις.
Καλλιτεχνική φύση, ικανός στη διακόσμηση, δένεται πολύ με το περιβάλλον και δεν του αρέσουν οι αλλαγές.
Αν δεν έχει πολλά χρήματα νιώθει ανασφαλής. Προτιμά τις συναναστροφές με αγαπημένα πρόσωπα, ευαίσθητα και καλόπιστα, δεν είναι από τους τύπους που θα κάνει δημόσιες σχέσεις.
Όταν αγαπά γίνεται ζηλιάρης και καταπιεστικός.

Το πρόβατο Νερό – 1883, 1943, 2003.

’Άτομο με τους περισσότερους θαυμαστές και βοηθούς. Είναι πράγματι αξιαγάπητος και δημοφιλής. Ζητά ανθρώπους που να μπορεί να στηριχτεί πάνω τους.
Υπακούει στην πλειοψηφία και σε αυτούς που τον επηρεάζουν.
Δεν του αρέσουν οι αλλαγές ούτε ψάχνει στο βάθος των πραγμάτων.
Όταν δεν γίνεται αυτό που θέλει νιώθει δυστυχώς μ ένα σύμπλεγμα μαρτυρικότητας.

Το Πρόβατο Ξύλο – 1895, 1955, 2015.

Είναι συναισθηματικό και θέλει να αρέσει, σκέφτεται πολύ αλλά κινείται αργά, φύση γενναιόδωρη και σταθερή.
Εμπιστεύεται εκείνους που πιστεύει σαν παιδί και αφήνεται να το εκμεταλλευτούν.
Αφοσιώνεται σε αυτούς που χρειάζονται την φροντίδα του και είναι πιθανόν να εξαρτώνται πολλοί άνθρωποι από την φιλανθρωπία του.
Και επειδή στη ζωή όσο δίνεις τόσα περισσότερα παίρνεις, έτσι κι αυτό το άτομο θα έχει πάντα ότι χρειάζεται.

Το Πρόβατο Φωτιά – 1907, 1967, 2027.

Έχει θάρρος, πατάει σταθερά και παίρνει πρωτοβουλίες στη δουλειά του.
Για να λειτουργήσει αποδοτικά χρειάζεται ένα σπίτι άνετο, έναν σύντροφο με πολλή κατανόηση και δύναμη για να του ξαναδίνει τη χαρά και την αυτοπεποίθηση όταν στεναχωριέται κι απογοητεύεται από τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής.
Η φωτιά τον κάνει ενεργητικό κι επιθετικό. Αντιδρά άσχημα όταν προσβληθεί αλλά αξίζει να δείξετε υπομονή σε αυτό το θαρραλέο Πρόβατο.

Το Πρόβατο Γη – 1859, 1919, 2079.

Ο τύπος Προβάτου που εξαρτάται πιο πολύ από τον εαυτό του.
Αγαπά πολύ την οικογένειά του και θα της προσφέρει τα πάντα, ωστόσο έχει την απαίτηση να μην χάσει την ανεξαρτησία του.
Είναι συντηρητικός, προσεχτικός, λιγότερο σπάταλος, στον εαυτό του όμως δεν θα αρνηθεί τίποτα, θα προσπαθήσει έστω και με ανορθόδοξο τρόπο να ζήσει στην πολυτέλεια.
Δουλεύει σκληρά, είναι υπεύθυνο άτομο, αγαπά και βοηθά τους φίλους του.
Δεν του αρέσει καθόλου να του κάνουν κριτική και αντιδρά άσχημα όταν παρεμβαίνουν στην ζωή του.
Ταιριάζει με τον Λαγό και τον Χοίρο. Ακόμη με το Άλογο, την Τίγρη, το Φίδι, τον  Δράκο, τον Πίθηκο και τον Πετεινό.
Ν’ αποφύγει τον Αρουραίο, τον Βούβαλο, τον Σκύλο.

ΠΙΘΗΚΟΣ

’Άτομο πολύ έξυπνο, ικανό να εξαπατήσει τους άλλους. Ένας τσαρλατάνος που μπορεί να τραβήξει τους πάντες κοντά του, με την απάτη και την ανεπανάληπτη γοητεία του.
Μαθαίνει γρήγορα, λύνει περίπλοκα προβλήματα με ευκολία και θα πετύχει σε ότι ασχοληθεί.
Έχει σύμπλεγμα ανωτερότητας. Δεν σέβεται πολύ τους άλλους, είναι πολύ εγωιστής. Μπορεί να κρύβει καλά τα πονηρά του σχέδια και κινήσεις.
Ζηλεύει για ότι έχουν οι άλλοι που δεν έχει αυτός. Είναι ακαταμάχητος στο να κυνηγά δόξα και πλούτη.
Έχει πολλά ταλέντα όπως: συγγραφέας, ηθοποιός, διπλωμάτης, χρηματιστής, καθηγητής, τραγουδιστής, αθλητής.
Είναι πολύ κοινωνικός και καταφέρνει να βγάζει στην επιφάνεια την καλύτερη πλευρά του χαρακτήρα των άλλων και να την χρησιμοποιεί προς όφελός του, (όπως λέει κι ο λαός, είναι μια μαϊμού αυτός).
Δεν εμπιστεύεται απόλυτα κανένα, αλλά και οι άλλοι τον βλέπουν καχύποπτα γιατί είναι οξυδερκής και αν είσαι λίγο ψυχολόγος θα καταλάβεις ότι πίσω από το αθώο βλέμμα βρίσκεται ένας αδίστακτος τύπος που είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να ανέβει ψηλά.
Αδιαφορεί για τη γνώμη των άλλων, άλλωστε του είναι εύκολο να την αλλάξει υπέρ του.
Προχωρεί συνεχώς προς το καλύτερο και συχνά ξαφνιάζεται κι ο ίδιος από τις επιτεύξεις του.
Ασχολείται με την ουσία των πραγμάτων, γι αυτό αν διαπραγματευτείτε μαζί του μπείτε κατευθείαν στο θέμα.
Έχει πολύ καλή μνήμη, παρατηρητικότητα, είναι διανοούμενος. Θέλει να δοκιμάσει τα πάντα έστω μια φορά.
Δεν χάνει ποτέ τον καιρό του, (σ αυτόν ταιριάζει πολύ, ο χρόνος είναι χρήμα).
Η γυναίκα πίθηκος δημιουργεί αίσθημα στο πέρασμά της, έχει προκλητική ομορφιά και είναι ζωηρή.
Προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές, αγαπά την καλοπέραση και θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, για να ζήσει στην πολυτέλεια.
Καλή ακροάτρια αλλά και θαυμάσια συζητήτρια. Ξέρει να φροντίζει τους αγαπημένους της και είναι καλή οικοδέσποινα.
Είναι ανταγωνιστική και υπολογίστρια. Θαυμάσια ηθοποιός.
Ανεξάρτητη, με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ξέρει και τι θέλει και που πάει. Πίσω από κάθε πράξη της υπάρχει ένα κίνητρο, ποτέ δεν ενεργεί τσάμπα.
Προσέχει τα λόγια της και είναι μυστικοπαθής.
Διαχειρίζεται σωστά τα χρήματά της, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο όταν πρόκειται για χρήματα άλλου π.χ. του συντρόφου της, τότε θα τα σπαταλά.
Αφιερώνει πολλές ώρες για τα μαλλιά της τα οποία καμαρώνει πολύ.
Είναι οργανωτική κι όσες ασχολίες και νά χει, θα βρει χρόνο για μερικά χόμπι. Παρακολουθεί ότι την ενδιαφέρει κι είναι πολύ κατατοπισμένη γενικώς. Ο Πίθηκος γενικώς είναι άσος στο να γίνεται αγαπητός, γι αυτό σπάνια να θυμώσεις μαζί του για καιρό.
Δεν αφήνει ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, δεν κινείται ποτέ δίχως σχέδιο. Όταν κατορθώσει αυτό που επιδιώκει χάνει το ενδιαφέρον του.
Δεν αποκτά ποτέ αληθινές και μακροχρόνιες φιλίες, εξαιτίας του περίπλοκου και καχύποπτου χαρακτήρα του.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ

Ο Πίθηκος Μέταλλο – 1860, 1920, 1980, 2040.

Αγωνίζεται για να εξασφαλίσει οικονομική άνεση που του δίνει ασφάλεια. Είναι πολύ δυνατός κι ανεξάρτητος γι αυτό προτιμά να είναι αφεντικό παρά υπάλληλος. Μπορεί να κερδίζει χρήματα από διάφορες μεριές.
Φλογερός και εκδηλωτικός με όσους αγαπά. Είναι εκπληκτικός πωλητής, γι αυτό ας ασχοληθεί με το εμπόριο, βέβαια έχει τόσες ικανότητες που θα τα καταφέρει με ότι καταπιαστεί.
Δουλεύει σκληρά, δεν ζητά βοήθεια από τους άλλους, είναι πολύ υπερήφανος, κι άξιος να τα καταφέρει μόνος του.

Ο Πίθηκος Ξύλο – 1884, 1944, 2004.

Έχει την ανάγκη να επικοινωνεί καλά με τους άλλους, δεν του αρέσει να ανακατεύονται στη ζωή του  όπως δεν παρεμβαίνει κι αυτός στη ζωή των άλλων.
Έχει μία τάση τυχοδιωκτισμού και δείχνει ανησυχία. Του αρέσει να μαθαίνει συνεχώς καινούργια πράγματα.
Καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και μπορεί να προβλέπει τις εξελίξεις των καταστάσεων. Αν δεν γίνονται τα πράγματα όπως τα επιδιώκει χάνει την ψυχραιμία του.

Ο Πίθηκος Φωτιά – 1896, 1956, 2016.

Ο ανανεωτής, με τάσεις ηγέτη. Είναι αποφασιστικός και ενεργητικός. Εκφράζεται ωραία, έχει πειθώ και μεγάλο ενδιαφέρον για το αντίθετο φύλο.
Έχει δημιουργική φαντασία αλλά να μην παρασύρεται. Είναι εφευρετικός αλλά όχι και τόσο προσεχτικός.
Προσπαθεί συνεχώς να γίνει επικεφαλής του επαγγέλματός του. Είναι τρομερά ανταγωνιστικός και ζηλότυπος. Η ισχυρή του θέληση θα τον βοηθήσει να παραμερίσει άλλους για να είναι ο πρώτος, ο αρχηγός.
Ο πιο δυνατός της ομάδας, έχει ισχυρογνωμοσύνη και πείσμα. Φοβάται μονίμως μήπως τον ξεγελάσουν οι άλλοι (ίσως γιατί ξεγελά ο ίδιος τους άλλους).

Ο Πίθηκος Γη – 1908, 1968, 2028.

Εξ αιτίας της Γης αυτός ο Πίθηκος είναι γαλήνιος και αξιόπιστος.
Νιώθει την ανάγκη να τον θαυμάζουν, κι είναι ο τίμιος, ο ευθύς της ομάδας.
Αν δεν καταφέρει να σπουδάσει, θα διαβάσει πολύ για να πλουτίσει τις γνώσεις του.
Έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα του καθήκοντος, είναι πολύ τρυφερός μ αυτούς που αγαπά, δεν είναι εγωιστής και μπορεί να εργασθεί για το καλό του συνόλου.
Είναι ακέραιος και νομοταγής.
Ταιριάζει με τον Αρουραίο και τον Δράκο. Ακόμη με τον Λαγό, το Άλογο, το Πρόβατο, τον Σκύλο, τον Βούβαλο, τον Πετεινό και τον Χοίρο.
Ν αποφύγει το Φίδι και την Τίγρη.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΠΕΤΕΙΝΟΣ

Έχει εντυπωσιακή παρουσία, υπερήφανο βάδισμα, είναι ομιλητικός και αποφασιστικός.
Είναι ευθύς, ειλικρινής, καθόλου διπλωμάτης, έχει την ικανότητα του γραπτού και του προφορικού λόγου, γι αυτό μπορεί με άνεση να διηγείται ιστορίες και να παρουσιάζει γεγονότα, ακόμη να λάμπει ως παρουσιαστής σε χώρο διασκέδασης.
Του αρέσει η δημοσιότητα, είναι επιβλητικός και μεγαλόπρεπος.
Αρκετοί Πετεινοί είναι πολύ εγωιστές, φιλοτομαριστές, δείχνουν ότι έχουν πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό τους αλλά κατά βάθος αμφιβάλλουν και γι αυτό ζητούν τον θαυμασμό και τις κολακείες απ τους άλλους.
Είναι ο καλύτερος διαχειριστής χρημάτων, τίμιος κι ευσυνείδητος. Δεν του αρέσει να χρωστά χρήματα, αλλά θα μπορούσε θαυμάσια να εκτελέσει μία δύσκολη αποστολή αν του αναθέσετε να εισπράξει για λογαριασμό σας τις οφειλές σας που εκκρεμούν.
Ο εκκεντρικός Πετεινός, ντύνεται εντυπωσιακά, διακοσμεί το σπίτι του, το γραφείο του με ιδιαίτερο τρόπο, θέλει να τραβά την προσοχή επάνω του και κάνει το πάντα γι αυτό.
Είναι γενναιόδωρος μόνο με την οικογένειά του και σε ορισμένους που περιμένει ανταλλάγματα, κατά τα άλλα είναι τσιγκούνης.
Είναι τελειομανείς, λεπτομερείς, με οξύτατη παρατηρητικότητα.
Για να μην απογοητευθεί πολύ στη ζωή του πρέπει να μετριάσει τις φιλοδοξίες του και να προσγειωθεί.
Είναι πολύ εργατικός και μπορεί νάνε αυτοδημιούργητος. Όσο καλός μπορεί να ναι ως υπάλληλος άλλο τόσο είναι ως αφεντικό, θα πηγαίνει στο εργοστάσιό του πρώτος και θα φεύγει τελευταίος.
Θα ξεκινήσει νωρίς την καριέρα και θα φτάσει ψηλά, το μόνο που πρέπει να προσέχουν όλοι οι Πετεινοί είναι, η ευκολία που έχουν στο να ανέβουν.
Με την ίδια ευκολία μπορεί να καταστραφούν. Ξεκινούν από το μηδέν, φτάνουν ψηλά αλλά για κάποια αιτία που τους τραυματίζει την ψυχή είναι ικανοί να τα εγκαταλείψουν όλα και να καταλήξουν πάλι στο μηδέν.
Η κυρία Πετεινός είναι κλασσική, πρακτική, με μεγάλη ενεργητικότητα, ικανή να στηρίξει και να βοηθήσει αποτελεσματικά τους άλλους.
Αφοσιωμένη στο καθήκον, είναι προστατευτική μητέρα και πολύ καλή σύζυγος. Στηρίζει την οικογένειά της και πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να τους εμψυχώνει και να τους προωθεί προς τα πάνω.
Αν την πληγώσουν δεν θα νιώσει κακία ή την διάθεση να εκδικηθεί, το μόνο που θα κάνει είναι να εκφράσει το παράπονά της και να δεχθεί τη συγνώμη σας.

 

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΕΙΝΟΥ

Ο Πετεινός Μέταλλο – 1861, 1921, 1981, 2041.

Εφευρετικός, ιδεαλιστής, ερευνητικός, δουλεύει με πάθος. Κυνηγά τη δόξα, έχει ευφράδεια λόγου, πολλά ταλέντα. Για να μην πάνε χαμένα όμως όλα αυτά θα πρέπει να μάθει να συμβιβάζεται.
Είναι σχολαστικά καθαρός και τακτικός. Έλκεται από τον πλούτο και ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά προβλήματα.

Ο Πετεινός Νερό – 1873, 1933, 1993, 2053.

Ο διανοούμενος της ομάδας, με πρωτοβουλίες, ενεργητικότητα και πρακτική σκέψη.
Είναι πολύ συνεργάσιμος και δεν διστάζει να ζητά βοήθεια απ τους άλλους όταν έχει δυσκολίες, αλλά και για να προωθήσει τα σχέδιά του.
Έχει πειθώ, μπορεί να παρασύρει τα πλήθη. Ενδιαφέρεται για την ιατρική και την τεχνολογία.

Ο Πετεινός Ξύλο – 1885, 1945, 2005.

Είναι πολύ ενθουσιώδης, με μία ευρύτερη αντίληψη της ζωής, δεν είναι ισχυρογνώμων και πεισματάρης.
Ζητά από τους συνεργάτες του να είναι συνεπείς, εργατικοί, υπεύθυνοι.
Είναι τίμιος με ακέραιο χαρακτήρα, κοινωνικός και δεν αρνείται τη βοήθεια σε κανένα.

Ο Πετεινός Φωτιά – 1897, 1957, 1017.

Δυναμικός, κυριαρχικός, ανεξάρτητος, ακριβής, με ηγετικές ικανότητες.
Θα προσπαθήσει να ανεβεί μόνος του, δύσκολα θα ζητά βοήθεια από τους άλλους, καθώς επίσης δεν θα δέχεται συμβουλές από κανέναν.
Είναι εγωιστής και παρ ότι έχει πολλά ελαττώματα αυτός ο τύπος Πετεινού θα έχει ευγενικά κίνητρα πίσω από τις ενέργειές του.
Του αρέσει να εξετάζει σχολαστικά τους ανθρώπους και τις καταστάσεις.

Ο Πετεινός Γη – 1909, 1969, 2029.

Είναι αποτελεσματικός, ερευνητικός, αναλυτικός, άφοβος.
Δεν αρνείται τις ευθύνες που θα φορτωθούν στους ώμους του, προσπαθεί για το καλό του συνόλου, είναι πολύ καλός οικογενειάρχης και πιστός φίλος.
Δεν ζητά πολλά από τη ζωή, του αρκεί μία λιτή και απλή οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση.
Ταιριάζει με τον Βούβαλο και το Φίδι.
Ακόμη με τον Δράκο, την Τίγρη, το Πρόβατο, τον Πίθηκο, τον Χοίρο.
Δεν ταιριάζουν δυο Πετεινοί.
Ν αποφύγει τον Αρουραίο, τον Λαγό, τον Σκύλο.

ΣΚΥΛΟΣ

Είναι άτομο έντιμο, δίκαιο, ευθύ, έξυπνο, λογικό, ελκυστικό, δεν έχει πολλές απαιτήσεις κι είναι πολύ συνεργάσιμο.
Αγαπά τους φίλους του και δεν αρνείται ποτέ τη βοήθειά του σε αυτούς.
Υπερασπίζεται τα συμφέροντα των άλλων καλύτερα από τα δικά του. Επιμένει να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους που αγαπά ανεξάρτητα αν αυτοί δεν αξίζουν τίποτα. Αν σας εγκαταλείψει ένας Σκύλος σημαίνει ότι δεν γινόταν διαφορετικά, δεν υπήρχε άλλη λύση.
Αν τον προσβάλετε ή τον αδικήσετε θα θυμώσει για μία στιγμή αλλά θα το ξεχάσει γρήγορα χωρίς να σας μισήσει ή να θελήσει να σας εκδικηθεί. Του αρκεί να συζητήσει το θέμα μαζί σας και είναι σίγουρο ότι θα δείξει κατανόηση.
Αποφεύγει τους καβγάδες, φέρεται ευγενικά σε όλους και είναι πολύ σοβαρός στις ευθύνες που αναλαμβάνει.
Δεν του αρέσει να επεμβαίνει στη ζωή των άλλων, όπως δεν θέλει και να τον ελέγχουν.
Αν κερδίσετε την εμπιστοσύνη του τότε θα ανοιχτεί μαζί σας, ειδάλλως θα είναι επιφυλακτικός και κλειστός.
Έχει την ικανότητα να ξεχωρίζει τους καλούς ανθρώπους, στους οποίους φέρεται άψογα, όσο για τους κακούς, αφ ενός μεν θα έχει αποδείξεις για να τους κατατάξει σε αυτή την κατηγορία αφ ετέρου δεν θα είναι φανερά καυστικός κι αρνητικός μαζί τους.
Δουλεύει σκληρά όταν χρειάζεται να βοηθήσει την οικογένειά του ή για να αποκτήσει υλικά αγαθά, κατά βάθος όμως του αρέσει να τεμπελιάζει, όπως το σκυλάκι που ξαπλώνει στο χορτάρι με τις ώρες κάτω από τον ήλιο.
Κρίνει με ρεαλισμό τους ανθρώπους και τις καταστάσεις, είναι αυστηρός με όσους κάνουν λάθη, με την ίδια αυστηρότητα όμως κρίνει και τον εαυτό του.
Δεν είναι φιλοχρήματος αλλά καταφέρνει καλύτερα απ τον καθένα να βρίσκει λεφτά όταν τα χρειάζεται, καθώς επίσης και να ανέβει μόνο με τις δικές του ικανότητες.
Έχει μία διαρκή ανησυχία για να διαφυλάξει τον ήρεμο τρόπο ζωής του, γίνεται βίαιος όταν τον ενοχλούν και έχει μία μόνιμη απαισιοδοξία.
Όταν πάρει μια απόφαση ξέρει καλά ότι είναι σωστή, διότι έχει εξετάσει το θέμα με το οξύ του πνεύμα και με λογική.
Γι αυτό μη θελήσετε ποτέ να του αλλάξετε γνώμη, αντίθετα θα καταφέρει να σας πείσει για τις δικές του θέσεις κι απόψεις. Μπορεί να περάσει την πιο επαναστατική ιδέα με απαλό και γλυκό λόγο.
Είναι ανεξάρτητος, τον αφήνουν αδιάφορο οι εξουσιαστικές θέσεις γιατί δεν του αρέσει ούτε να διατάζει ούτε να τον διατάζουν.
Δεν θα τρελαθεί ποτέ από έρωτα αλλά θα είναι πολύ τρυφερός με όσους αγαπά. Μη θελήσετε ποτέ να θίξετε ανθρώπους που αγαπά κι εμπιστεύεται, θα γίνει πολύ σκληρός μαζί σας.
Ξεπερνά τις δυσκολίες και τα εμπόδια με υπομονή και δύναμη ψυχής, προσπαθώντας να κάνει καλύτερο τον κόσμο.
Η κυρία Σκύλος αγαπά την οικογένειά της, φροντίζει αφοσιωμένα τα παιδιά και τον άντρα της, είναι φιλική μαζί τους δίνοντας την ελευθερία που χρειάζονται.
Της αρέσει το απλό και πρακτικό ντύσιμο. Δείχνει υπομονή και είναι προσεχτική στις ανάγκες των άλλων, αλλά δεν της αρέσει να της φέρνουν αντιρρήσεις.
Αγαπά την φυσική ζωή κι ασχολείται με τα σπορ που έχουν δραστηριότητα στο ύπαιθρο.
Υποστηρίζει με αυταπάρνηση τους φίλους της και είναι ευγενική και γλυκομίλητη με όλους.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Ο Σκύλος Μέταλλο – 1910, 1970, 2030.

Είναι αμετακίνητος στις ιδέες του, νομοταγής (εφόσον κρίνει δίκαια την ποινή του παραπτώματος).
Όταν βρει αξιόλογες υποθέσεις που χρειάζονται την φιλανθρωπία του γίνεται αλτρουιστής.
Είναι πειθαρχημένο άτομο και αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα τα θέματα της καρδιάς.
Γίνεται όμως πολύ σκληρός με τους εχθρούς του και θα ησυχάσει μόνο όταν τους εξοντώσει.
Είναι αποφασιστικός και δεν ανέχεται την αδικία.

Ο Σκύλος Νερό – 1922, 1982, 2042.

Είναι οι πιο όμορφοι της ομάδας, ευχάριστοι και πολύ φιλελεύθεροι.
Ο τύπος αυτός είναι πιο εύκολος από τους άλλους, έχει κατανόηση για τα πάθη και τις αδυναμίες των ανθρώπων.
Μπορεί να συγκρατεί τα αισθήματά του, και είναι δίκαιος κριτής, ένας από τους λόγους που είναι αξιαγάπητος και περιζήτητος.

Ο Σκύλος Ξύλο – 1874, 1934, 1994.

Ο διανοούμενος της ομάδας. Θα προσπαθήσει πολύ για να πλουτίσει τον εσωτερικό του κόσμο.
Είναι ειλικρινής, ευχάριστος και ισορροπημένος. Του αρέσει να ζει σε όμορφο περιβάλλον να έχει χρήματα, δόξα, πολύ κόσμο γύρω του κι είναι συνεργάσιμος.
Αναζητά πάντα κάποιον να ακουμπά, να στηρίζεται, να συνεργάζεται. Πρέπει να βρει τη δύναμη να γίνει ανεξάρτητος έστω κι αν αυτό έχει κάποιο κόστος.

Ο Σκύλος Φωτιά -  1886, 1946, 2006.

Ο ερωτικός και φλογερός Σκύλος με τις περισσότερες επιτυχίες στο αντίθετο φύλο. Θα παλέψει να γίνει διάσημος χωρίς βέβαια να χαλάσει από τα πλούτη και τη δόξα.
Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, μαγνητισμό, γοητεία που παρασύρει τους άλλους στο δικό του δρόμο.
Συναναστρέφεται ώριμους και λογικούς ανθρώπους γιατί έτσι κερδίζει γνώσεις και εμπειρίες.
Είναι τίμιος, προικισμένος με δύναμη, δύσκολα του αντιστέκονται. Θα βρίσκει πάντα υποστηρικτές που θα τον βοηθούν να επιτυγχάνει τα σχέδιά του και να ξεπερνά τα εμπόδια.
Προσοχή μόνο στη δαγκωνιά του.

Ο Σκύλος Γη – 1898, 1958, 2018.

Είναι πολύ καλός σύμβουλος, δίκαιος κι αντικειμενικός, καλοπροαίρετος, θα υποχωρήσει αν είναι για το γενικό καλό, δεν έχει πείσμα, και κακίες.
Είναι σωστός διαχειριστής στα οικονομικά και κάνει έξυπνες επενδύσεις.
Έχει την τάση να υπερβάλλει και να ζητά πλήρη αφοσίωση από τους άλλους, είναι εσωστρεφής, πρακτικός, ρεαλιστής.
Δεν θα εκμεταλλευτεί κανέναν ούτε κι αν έχει θέση εξουσίας. Αξίζει να τον αγαπάτε και να τον σέβεστε.
Ταιριάζει με την Τίγρη και το Άλογο. Ακόμη με τον Λαγό. Δεν θα έχει δυσκολίες με τον Αρουραίο, το Φίδι, τον Πίθηκο, τον Χοίρο.
Ν αποφύγει τον Δράκο και τον Πετεινό.

ΧΟΙΡΟΣ

Χοίρος, ο έντιμος, ο γενναίος, ο θαρραλέος, ο γενναιόδωρος, με αναπτυγμένο το αίσθημα του καθήκοντος. Οι καλύτεροι άνθρωποι του ζωδιακού κύκλου.
Με την πρώτη ματιά δεν καταλαβαίνεις την αξία τους, όσο όμως τους συναναστρέφεσαι αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω από την επιφάνεια βρίσκεις χρυσάφι.
Είναι περιζήτητος και δημοφιλής γιατί όπως ο Λαγός και το Πρόβατο αναζητά την αρμονία παντού.
Αποφεύγει τους καβγάδες, δεν θα επιτεθεί ποτέ παρά μόνο εάν δεν του δίνεται άλλη επιλογή.
Είναι πολύ κοινωνικός, πλησιάζει τους άλλους με αγάπη και δεν αρνείται τη βοήθειά του ποτέ.
Δουλεύει ακούραστα και βάζει τον εαυτό του και τις επιθυμίες του σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να προσφέρει στους άλλους.
Παρ όλα αυτά, είναι γεγονός ότι επιδιώκει την ευχαρίστησή του αχόρταγα, κάποιες φορές χωρίς ηθική επιφύλαξη όταν επιτρέψει να λειτουργήσει η αρνητική του πλευρά.
Κερδίζει εύκολα την αγάπη και την εμπιστοσύνη των άλλων με το αθώο ύφος του, ωστόσο αυτή η αθωότητα γίνεται αιτία στο να προκαλεί τους απατεώνες οι οποίοι με ευκολία παραπλανούν και παγιδεύουν τους Χοίρους. Ευτυχώς πάντα θα βρεθούν κάποιοι από μηχανής θεοί, που θα βοηθήσουν τους χοίρους ώστε να απαλλαχτούν από τους ανέντιμους.
Θέλει να βρίσκεται με γενναιόδωρους ανθρώπους διότι θλίβεται με τους εγωιστές, άκαρδους, φιλοτομαριστές και φιλάργυρους.
Είναι υπομονετικός ακροατής ακούει τα προβλήματα των άλλων με αγάπη και κατανόηση, βρίσκοντας πάντα τον τρόπο να δίνει παρηγοριά και αισιοδοξία.
Δίνει τα πάντα αλλά ζητά και πολλά, το θεωρεί φυσικό διότι όπως προσφέρεται ο ίδιος αλτρουιστικά έτσι έχει την απαίτηση να παίρνει από τους άλλους ότι θέλει, αλίμονο αν του αρνηθείτε θα τον τραυματίσετε βαθιά.
Κάτι άλλο που θα τον τραυματίσει πολύ είναι να εμπλακεί με τον νόμο, δεν αντέχει τις δικαστικές διαδικασίες κι αν για κάποιο λόγο του προκύψει να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, δεν θα το ξεχάσει ποτέ και θα τον πονά πάντα.
’Άτομο που παθιάζεται με τον έρωτα, αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές απογοητεύεται, πληγώνεται και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει μία καινούργια αρχή.
Θα πρέπει να προσέχει πολύ τις υποσχέσεις που δίνει διότι δεν μπορεί να ανταποκρίνεται πάντα. Να μάθει να λέει όχι, σε όλους αυτούς που επί το πλείστον τον πλησιάζουν για να τον εκμεταλλευτούν.
Η κυρία Χοίρος είναι καλοπροαίρετη, σεμνή, αθώα, εμπιστεύεται τους πάντες, δίνει πολλά ζητά λίγα.
Μπορεί να αγαπά κάποιον για πολλά χρόνια κι αυτός να μη γνωρίζει τίποτα, γενικά στα αισθηματικά θέματα της αρέσει η μυστικότητα.
Αγαπά την οικογένειά της την οποία φροντίζει με αυταπάρνηση.
Όλοι οι χοίροι στο θέμα της καθαριότητας δεν λειτουργούν το ίδιο, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, εκείνοι που είναι καθαροί, περιποιημένοι, καλοντυμένοι και οι άλλοι που είναι ατημέλητοι και αδιάφοροι για την καθαριότητα και την τάξη.
Οι Κινέζοι λένε ότι οι χοίροι είναι μοιρολάτρες, όταν λοιπόν για κάποιους λόγους φτάσουν σε χαμηλό επίπεδο και νιώσουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να χάσουν μπορεί αν αφεθούν σε ακολασίες να γίνουν τόσο αρνητικοί που μπορεί να φτάσουν στην τελική καταστροφή.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Ο Χοίρος Μέταλλο – 1911, 1971, 2031.

Είναι κυριαρχικός, δεν τον χαρακτηρίζουν οι λεπτοί τρόποι, εξωστρεφής, κοινωνικός.
Εμπιστεύεται τους άλλους, είναι ευθύς, φιλόδοξος και δυνατός.
Δεν είναι εύκολος αντίπαλος και όταν εξοργιστεί γίνεται πολύ βίαιος.
Δουλεύει ακούραστα, δεν σταματά μπροστά στα εμπόδια, έχει μεγάλη αντοχή και πείσμα όταν πρόκειται να φτάσει στο στόχο του.

Ο Χοίρος Νερό – 1863, 1923, 1983, 2043.

Ο διπλωμάτης της ομάδας, διαισθητικός, εφευρετικός και ικανός στις διαπραγματεύσεις.
Πιστεύει ότι όλοι είναι καλοί και δεν παραδέχεται ότι μπορεί να τον εκμεταλλευτούν, (όπως και γίνεται).
Του αρέσει να ζει απλά ειρηνικά με τραγούδια και γλέντια, είναι συνεργάσιμος, αλλά και λίγο φιλοτομαριστής, θέλει να απολαμβάνει τη γλυκιά ζωή εις βάρος των άλλων, δύσκολα θα πληρώνει τους λογαριασμούς στις διασκεδάσεις και γενικά στις εξόδους.

Ο Χοίρος Ξύλο – 1875, 1935, 1995, 2055.

Ο φιλάνθρωπος, θα αφιερώνει πολύ χρόνο για τις ανάγκες των άλλων, χωρίς βέβαια να αδιαφορεί για τα προσωπικά του κέρδη.
Έχει τον κίνδυνο να παρασυρθεί από κακούς και ανάξιους ανθρώπους διότι είναι τόσο καλόκαρδος που δύσκολα λέει όχι. Ακόμη κι αν καταλάβει το άσχημο παιχνίδι που θα παιχτεί εις βάρος του, πάλι δεν θα το δείξει, απλώς θα πικραθεί πολύ.
Ωστόσο θα τα καταφέρει να πάρει τη θέση που του αξίζει μέσα στη κοινωνία, γιατί όλοι τον εκτιμούν και τον εμπιστεύονται.
Είναι ευχάριστος, χαίρεσαι να κάνεις παρέα μαζί του και πάντα βρίσκει τον τρόπο να σου δίνει αισιοδοξία, κέφι, πίστη στη ζωή.

Ο Χοίρος Φωτιά – 1887, 1947, 2007.

Έχει πολύ θάρρος, είναι αποφασιστικός, δεν φοβάται το άγνωστο. Εμπιστεύεται απόλυτα τις δυνατότητές του, θα ρισκάρει, θα προκαλέσει την τύχη του και θα ξεπεράσει πολλά εμπόδια.
Αγαπά πολύ την οικογένεια και θα γίνει πλούσιος για να τους προσφέρει μια άνετη ζωή. Είναι πολύ γενναιόδωρος με όλους, όσο για τους φίλους του γίνεται θυσία.
Ανάλογα με ποιο δρόμο θα βαδίσει, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά ή να αποτύχει παταγωδώς.
Αν βγει κάποια στιγμή στην επιφάνεια η αρνητική του πλευρά, μπορεί να γίνει πού βίαιος.

Ο Χοίρος Γη – 1899, 1959, 2019.

Είναι παραγωγικός, λογικός, χαρούμενος, ικανός να στηριχτεί στις πλάτες του και να φτιάξει το μέλλον του.
Έχει υπομονή κι επιμονή γι αυτό αντέχει και ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις που άλλοι θα λύγιζαν.
Αφοσιώνεται στην οικογένεια και τη δουλειά του, δεν θα είναι αυταρχικός και θα προτιμήσει να πιέσει τον εαυτό του παρά τους άλλους.
Του αρέσει το καλό φαΐ και το ποτό, δεν προσδοκά μεγάλα πράγματα, απολαμβάνει την καθημερινότητα και θέλει ηρεμία και αρμονία γύρω του.
Ταιριάζει με τον Λαγό και το Πρόβατο. Θα τα πάει πολύ καλά με την Τίγρη, τον Αρουραίο, τον Βούβαλο, τον Δράκο, το ’Άλογο, τον Πετεινό και τον Σκύλο.
Ν’ αποφύγει έναν άλλο χοίρο, το Φίδι και τον Πίθηκο.

Σας υπενθυμίζω ότι εκτός από το ζώδιο που ανήκετε, πρέπει να διαβάζετε και το ζώδιο που ανήκει ο ωροσκόπος σας. Θα τον βρίσκεται από την ώρα της γέννησής σας στον πίνακα που σας έχω δώσει.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥΣ

Ακολουθούν πληροφορίες με λίγες λέξεις κλειδιά, για το πώς θα περνά το κάθε ζώδιο τα διάφορα έτη.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ

Έτος του Αρουραίου

Χρονιά ευημερίας, απρόσμενες επιτυχίες, προαγωγές, κέρδη.

Έτος του Βούβαλου

Καλή χρονιά, ευτυχισμένη περίοδος. Θα έχει περισσότερες ευθύνες στην εργασία του.

Έτος του Τίγρη

Μια μέτρια καλή χρονιά. Θα αναγκαστεί να συμβιβαστεί σε κάποια πράγματα. Απώλεια προσώπων.

Έτος του Λαγού

Ήρεμη χρονιά. Να είναι προσεχτικός στα οικονομικά του. Προσοχή στις διαφωνίες. Καινούργιες προτάσεις επαγγελματικές.

Έτος του Δράκου

Καλή χρονιά. Προαγωγές, κέρδη, αναγνώριση, προσοχή μόνο στους συμφεροντολόγους.

Έτος του Φιδιού

Ανάμικτη χρονιά. Προσοχή στις επενδύσεις, στην υγεία. Οι τελευταίοι μήνες καλύτεροι.

Έτος του Αλόγου

Δύσκολη χρονιά. Θα ξοδέψει πολλά χρήματα. Προσοχή στις αντιδικίες, επίσης και στα ερωτικά.

Έτος του Προβάτου

Οικονομική βελτίωση. Πιθανή αλλαγή περιβάλλοντος. Να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες.

Έτος του Πίθηκου

Ν αποφύγει τους χωρισμούς γενικώς, κατά τα άλλα η χρονιά θα είναι καρποφόρα.

Έτος του Πετεινού

Απροσδόκητες εύνοιες. Ο κύκλος μεγαλώνει. Προσοχή στην υγεία.

Έτος του Σκύλου

Να προετοιμαστεί για τυχόν κακοτυχίες. Προσοχή. Υπομονή.

Έτος του Χοίρου

Στασιμότητα. Προσοχή στις απώλειες. Μεγαλώνουν οι υποχρεώσεις.

ΒΟΥΒΑΛΟΣ

Έτος του Αρουραίου

Τυχερή χρονιά. Ευτυχείς δεσμοί. Χρήματα. Αναγνώριση.

Έτος του Βούβαλου

Απρόσμενες δυσκολίες και καθυστερήσεις. Ευνοϊκή χρόνιά για γάμο, παιδιά.

Έτος της Τίγρης

Με την επιμονή του θα καταφέρει να διατηρηθεί και να κυριαρχήσει.

Έτος του Λαγού

Πρέπει τώρα να ρυθμίσει όλα τα προβλήματα. Προσοχή στις επενδύσεις. Απώλεια προσώπου.

Έτος του Δράκου

Οι επιθυμίες καθυστερούν. Μέτρια χρονιά. Σκληρή δουλειά. Βοήθεια από ισχυρούς ανθρώπους.

Έτος του Φιδιού

Σε γενικές γραμμές καλή χρονιά. Προσοχή στις παρεξηγήσεις. Μην εμπιστεύεστε εύκολα.

Έτος του Αλόγου

Προσοχή στα οικονομικά, στα ερωτικά, στην υγεία. Το δεύτερο εξάμηνο καλύτερα.

Έτος του Πρόβατου

Μέτρια χρονιά. Προσοχή στις απώλειες.

Έτος του πίθηκου

Ευτυχισμένη χρονιά. Ισχυρές γνωριμίες. Δεσμοί. Προαγωγές.

Έτος του Πετεινού

Απολαμβάνει τα καλά της προηγούμενης χρονιάς. Προσοχή στα ακίνητα. Εκπλήξεις.

Έτος του Σκύλου

Ακόμη ένας καλός χρόνος. Αποχωρισμός, ταξίδια.

Έτος του Χοίρου

Θα τα καταφέρει και φέτος αν και θα υπάρξουν καβγάδες στο σπίτι και στη δουλειά.

ΤΙΓΡΗΣ

Έτος του Αρουραίου

Μέτρια χρονιά. Προσοχή και υπομονή. Όχι βιασύνες.

Έτος του Βούβαλου

Προσοχή στις παρεξηγήσεις. Όχι κόντρες με την εξουσία. Καλύτερα προς το τέλος του έτους.

Έτος της Τίγρης

Αρκετοί θα τη βοηθήσουν. Προσοχή στα έξοδα. Να μη ρισκάρει.

Έτος του Λαγού

Καλύτερη χρονιά. Θα ξεπεραστούν τα εμπόδια.

Έτος του Δράκου

Προσοχή στις επενδύσεις. Απώλεια προσώπου. Δύσκολη προσαρμογή.

Έτος του Φιδιού

Καλή χρονιά. Δυσκολίες από το αντίθετο φύλο. Μην ανακατευτεί σε υποθέσεις άλλων.

Έτος του Αλόγου

Ευτυχισμένη χρονιά. Κέρδη, προαγωγές, αναγνώριση. Ευχάριστα νέα.

Έτος του Προβάτου

Δύσκολη χρονιά. Θα χρειαστεί διακοπές. Απώλειες πραγμάτων.

Έτος του Πίθηκου

Θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή. Προσοχή στις συγκρούσεις. Συμβιβασμοί. Ταξίδια.

Έτος του Πετεινού

Ξαφνική βοήθεια. Θα τα καταφέρει και πάλι.

Έτος του Σκύλου

Γλιτώνει από τους κινδύνους. Σκληρή δουλειά. Εύνοια. Ισχυροί υποστηρικτές.

Έτος του Χοίρου

Προσοχή στις σπατάλες, στις επενδύσεις και στις καινούργιες προτάσεις.

ΛΑΓΟΣ

Έτος του Αρουραίου

Ήρεμη χρονιά, όχι και τόσο κερδοφόρα. Ευνοούνται οι αγοροπωλησίες.

Έτος του Βούβαλου

Δύσκολη χρονιά. Προσοχή στην υγεία. Απομάκρυνση από αγαπημένους. Ν’ αποφύγει τις αλλαγές στο περιβάλλον.

Έτος της Τίγρης

Προσοχή στις συγκρούσεις. Προσοχή στα οικονομικά και στις υπογραφές.

Έτος του Λαγού

Ευτυχισμένη χρονιά γενικώς σε όλα. Ευτυχείς δεσμοί. Πρόσωπα από το χθες έρχονται στη ζωή του.

Έτος του Δράκου

Μέτρια χρονιά. Πολλές δουλειές, αλλά γενικώς τα καλά θα είναι περισσότερα από τα κακά.

Έτος του Φιδιού

Αλλαγή κατοικίας ή δουλειάς ευνοείται. Απρόβλεπτες δαπάνες. Πολλές ασχολίες.

Έτος του Αλόγου

Χρήσιμες γνωριμίες. Καλή χρονιά. Ταξίδια. Συμπόσια.

Έτος του Προβάτου

Όλα θα πάνε καλά φέτος. Να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες.

Έτος του Πίθηκου

Κι αυτή η χρονιά είναι πολύ καλή. Μην εμπιστεύεστε εύκολα. Προσοχή στις οικονομικές συμφωνίες.

Έτος του Πετεινού

Θ αντιμετωπίσει δυσκολίες. Ευνοούνται οι συνεταιρισμοί. Ξεπερνιόνται τα εμπόδια.

Έτος του Σκύλου

Καλή χρονιά. Θα υποστεί κριτική να μην ενοχληθεί καθόλου.

Έτος του Χοίρου

Προσοχή στις υποσχέσεις και εγγυήσεις. Να προφυλάξει τα συμφέροντά του.

ΔΡΑΚΟΣ
Έτος του Αρουραίου

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις. Οι σχέσεις προχωρούν καλά. Να κάνει σωστές συμφωνίες.

Έτος του Βούβαλου

Ευνοϊκή χρονιά. Μπορεί να προωθήσει τα σχέδιά του.

Έτος της Τίγρης

Χρονιά γεμάτη ένταση γενικώς. Αποχωρίζεται αγαπημένα πρόσωπα.

Έτος του Λαγού

Ηρεμεί τώρα, και μπορεί να αναμένει ευνοϊκά γεγονότα. Να εξετάσει τον οργανισμό του.

Έτος του Δράκου

Χρονιά προόδου. Θα έχει να κάνει πολλά και θα πετυχαίνει πάντα.

Έτος του Φιδιού

Ακόμη μια τυχερή χρονιά. Προσοχή μόνο να μη δημιουργηθούν  προβλήματα στα αισθηματικά του, από τις πολλές ασχολίες του.

Έτος του Αλόγου

Να είναι προετοιμασμένος για ξαφνικές αλλαγές και για δυσάρεστες εκπλήξεις.

Έτος του Προβάτου

Δεν προβλέπονται σπουδαία πράγματα. Προσοχή στην υγεία του.

Έτος του Πίθηκου

Καλυτερεύουν τα πράγματα, ωστόσο να αποφύγει τις διχόνοιες. Διακοπή σχέσεων, φιλικών και ερωτικών.

Έτος του Πετεινού

Εκπληκτική χρονιά. Θα έχει επιτυχίες σε όλα.

Έτος του Σκύλου

Δυσκολεύουν τα πράγματα, ας προσέξει για να μη τα χάσει όλα.

Έτος του Χοίρου

Ευνοείται πάλι τώρα. Μπορεί να ταξιδέψει.

ΦΙΔΙ

Έτος του Αρουραίου

Σε γενικές γραμμές είναι καλή χρονιά. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα αλλά θα τα λύσει. Να προσέξει τα δούναι και λαβείν.

Έτος του Βούβαλου

Τώρα πρέπει να στηριχτεί σε άλλους, και να μην πεισμώνει.

Έτος της Τίγρης

Να κρατήσει τις ισορροπίες. Δεν πρέπει να χάνει το κέφι του. Μακριά από εκδικήσεις.

Έτος του Λαγού

Πολλές ασχολίες. Χρήματα που έρχονται και φεύγουν εύκολα. Τυχερή περίοδος.

Έτος του Δράκου

Δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα. Να προσέχει τον κύκλο του. Όχι υπερβολές.

Έτος του Φιδιού

Πρέπει να έχει υπομονή και να αποφύγει τα μπλεξίματα. Προσοχή στις παρανοήσεις.

Έτος του Αλόγου

Μεγάλη δραστηριότητα. Να είναι εγκρατής. Να προσέξει την υγεία του.

Έτος του Προβάτου

Εκτός από λίγα προβλήματα στο σπίτι, κατά τα άλλα θα πάνε καλά τα πράγματα.

Έτος του Πίθηκου

Ν αποφύγει τους καβγάδες. Να κρατά ισορροπία. Θα βρει βοήθεια αν τη χρειαστεί.

Έτος του Πετεινού

Εκπληκτική χρονιά. Όλα θα του πάνε καλά.

Έτος του Σκύλου

Θα έχει προτάσεις. Θα κάνει ταξίδια. Θα περιποιηθεί πολλούς φίλους. Να προσέξει λίγο την υγεία του και να μην πέσει θύμα κλοπής.

Έτος του Χοίρου

Δυσκολεύεται τώρα, να προσέξει τα οικονομικά του. Πιθανός χωρισμός. Ν’ αποφύγει τις αντιδικίες.

ΑΛΟΓΟ

Έτος του Αρουραίου

Μία γενική προσοχή για να γλιτώσει πολλά.

Έτος του Βούβαλου

Καλυτερεύουν τα πράγματα τώρα.  Ίσως τον προβληματίσουν τα παιδιά ή οι υφιστάμενοί του.

Έτος τη Τίγρης

Πολλά έξοδα. Φιλοξενίες. Προσοχή στις διχόνοιες με φίλους.

Έτος του Λαγού

Τυχερή χρονιά. Έρχονται καινούργια μέλη στην οικογένεια.

Έτος του Δράκου

Να μην χάσει την υπομονή του και να προσέξει το άγχος. Να έχει αισιοδοξία.

Έτος του Φιδιού

Θα τον δυσκολέψουν οι φίλοι ή οι συνέταιροι. Θα έχει όμως την στήριξη της οικογένειας.

Έτος του Αλόγου

Πολύ καλή χρονιά γενικώς. Ναποφύγει να διαλύσει συνεταιρισμούς.

Έτος του Πρόβατου

Πρέπει να γίνουν αλλαγές τώρα, ή να αλλάξει σπίτι ή να ταξιδέψει.

Έτος του Πίθηκου

Εκτός από μερικά προβλήματα στην οικογένεια, κατά τα άλλα θα πάνε όλα καλά.

Έτος του Πετεινού

Επίσης καλή χρονιά. Να έχει λίγη υπομονή, μη νευριάζει από τις καθυστερήσεις.

Έτος του Σκύλου

Ακόμη μια καλή χρονιά. Θα έχει εύνοια στις σπουδές, στις δουλειές. Πιθανή δίκη. Απομάκρυνση αγαπητού προσώπου.

Έτος του Χοίρου

Αρκετά δύσκολη χρονιά. Προσοχή στην υγεία και στους τρίτους. Καλύτερα προς το τέλος του χρόνου.

ΠΡΟΒΑΤΟ

Έτος του Αρουραίου

Τυχερή χρονιά. Να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες, τόσο στον κοινωνικό τομέα όσο και στα αισθηματικά.

Έτος του Βούβαλου

Προσοχή στις σπατάλες, στις διχόνοιες. Δύσκολη χρονιά.

Έτος της Τίγρης

Μία ποικιλία από ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα. Προσοχή στους καβγάδες με τους κοντινούς σας. Αξιόλογες καινούργιες σχέσεις.

Έτος του Λαγού

Καλά σε γενικές γραμμές. Πιθανή ανταρσία στην οικογένεια. Βγαίνουν στην επιφάνεια παλιές αμαρτίες, και προβληματίζουν. Κίνδυνος ατυχήματος.

Έτος του Δράκου

Μεγάλη δραστηριότητα. Προσοχή στα οικονομικά. Ν αποφύγει τα τυχερά παιχνίδια και τις αλλαγές.

Έτος του Φιδιού

Ξαναβρίσκει τη δύναμή του. Ισχυροί άνθρωποι τον βοηθούν. Ταξίδια. Κέρδη. Προσωρινές δυσκολίες.

Έτος του Αλόγου

Ήρεμη χρονιά. Απομακρύνονται τα εμπόδια. Προσοχή στην υγεία.

Έτος του Πρόβατου

Στην αρχή του χρόνου πάνε όλα καλά, μετά δυσκολεύουν τα πράγματα.

Έτος του Πίθηκου

Θ απολαύσει μία καλή χρονιά.

Έτος του Πετεινού

Πολλές δαπάνες, που θα φέρουν συγκρούσεις. Δεν θα μπορέσει τώρα να τους ευχαριστήσει όλους.

Έτος του Σκύλου

Καθόλου καλή χρονιά. Ας προσέξει πολύ.

Έτος του Χοίρου

Βρίσκει τώρα τις ισορροπίες του. Θα του επιστρέψουν παλιές οφειλές. Υποψιάζεται ότι τον προδίδουν.

ΠΙΘΗΚΟΣ

Έτος του Αρουραίου

Μία εκπληκτική χρονιά. Οικονομική άνοδος. Ισχυρές φιλίες. Η οικογένεια μεγαλώνει.

Έτος του Βούβαλου

Θ αναγκαστεί να περιοριστεί. Προσοχή για κλοπές. Μπορεί μία χρόνια πάθηση να βγει στην επιφάνεια. Ένα ταξίδι μπορεί να τον ενοχλήσει.

Έτος της Τίγρης

Γενικές δυσκολίες. Υπομονή. Προσοχή στις επιπολαιότητες.

Έτος του Λαγού

Ξαναβρίσκει την καλή του διάθεση. Να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. Ευνοούνται οι αλλαγές.

Έτος του Δράκου

Τώρα θα αποκτήσει τις γνώσεις που του χρειάζονται. Πρέπει να προωθήσει τα σχέδιά του.

Έτος του Φιδιού

Πρέπει να ζητήσει την βοήθεια των άλλων. Ν αποφύγει τους καβγάδες στην οικογένεια.

Έτος του Αλόγου

Να μην περιμένει πολλά τώρα. Ίσως να χρειαστεί να συμβιβαστεί.

Έτος του Πρόβατου

Εύκολα έρχονται τα χρήματα αλλά φεύγουν κι εύκολα. Θα έχει καινούργιες προτάσεις συνεργασίας. Ίσως αντιμετωπίσει προβλήματα στην οικογένεια. Προσοχή στην υγεία. Η σιωπή είναι χρυσός.

Έτος του Πίθηκου

Μεγάλη άνοδος. Θα τον προβληματίσουν κάποιοι. Προσοχή στην υπερκόπωση.

Έτος του Πετεινού

Τον απασχολούν πολύ τα επαγγελματικά του, σε βαθμό που θα αναγκαστεί να παραμελήσει την οικογένειά του. Προσοχή στους αντιπάλους.

Έτος του Σκύλου

Πολλοί θα τον προβληματίσουν τώρα. Προσοχή μεγάλη στα οικονομικά, και στις φιλίες.

Έτος του Χοίρου

Πολλές δοκιμασίες. Μία γενική προσοχή. Μη ξεκινήσει τίποτε γιατί θα απογοητευθεί.

ΠΕΤΕΙΝΟΣ

Έτος του Αρουραίου

Δύσκολη χρονιά. Προσοχή στα οικονομικά. Προβλήματα στο σπίτι και την υγεία. Να μην περιμένει βοήθεια.

Έτος του Βούβαλου

Αποκτά πάλι τις δυνάμεις του. Έρχεται βοήθεια. Προσοχή στα ατυχήματα.

Έτος της Τίγρης

Καλή χρονιά. Οι ρυθμοί είναι γρήγοροι. Όχι υπερβολική αισιοδοξία.

Έτος του Λαγού

Να μη ρισκάρει φέτος. Προσοχή στις απρόβλεπτες δαπάνες. Καλύτερα  να συνεργαστεί, από το να ενεργεί μόνος.

Έτος του Δράκου

Ευνοϊκή χρονιά. Πολλές επιτυχίες. Η οικογένεια μεγαλώνει. Μικρά προβλήματα υγείας στο σπίτι.

Έτος του Φιδιού

Μία ακόμη τυχερή χρονιά. Να προσέξει μόνο τα ατυχήματα και τις συκοφαντίες. Να αποφύγει τα ταξίδια.

Έτος του Αλόγου

Θα παρουσιαστούν κάποια εμπόδια, να είναι προσεχτικός. Ν αποφύγει τους καβγάδες στη δουλειά. Κάποια καλά νέα στο σπίτι.

Έτος του Πρόβατου

Να περιμένει προόδους. Κάποιες αναστατώσεις οι οποίες όμως δεν θα τον ενοχλήσουν.

Έτος του Πίθηκου

Θ αντιμετωπίσει προβλήματα στη δουλειά και στα οικονομικά. Πριν από κάθε ενέργεια να σκέφτεται πολύ.

Έτος του Πετεινού

Τα πράγματα καλυτερεύουν πολύ τώρα. Οτιδήποτε άσχημο κι αν παρουσιαστεί θα το ξεπεράσει με μεγάλη ευκολία.

Έτος του Σκύλου

Ακόμη μία καλή χρονιά. Συμπόσια, ταξίδια. Λίγα προβλήματα στις προσωπικές του σχέσεις.

Έτος του Χοίρου

Θα βασανισθεί από δυσκολίες. Στην οικογένεια στη δουλειά. Προσοχή στους «συμβούλους» για να μη χάσει χρήματα.

ΣΚΥΛΟΣ

Έτος του Αρουραίου

Εκπληκτική χρονιά. Το μόνο που πρέπει να προσέξει είναι να μην δανείσει χρήματα. Αν έχει μικρά παιδιά, ας προσέξει λίγο.

Έτος του Βούβαλου

Να μην πάρει βιαστικές αποφάσεις. Προσοχή στις παρανοήσεις. Απρόβλεπτες δαπάνες.

Έτος της Τίγρης

Η χρονιά δεν θα είναι ούτε καλή ούτε κακή. Στο τέλος της χρονιάς θα καταλάβει ότι οι ζημιές δεν ήταν περισσότερες από τα κέρδη.

Έτος του Λαγού

Ευνοϊκή χρονιά. Μπορεί να συνεταιρισθεί και να βάλει γερές βάσεις για το μέλλον.

Έτος του Δράκου

Θα δυσκολευτεί αρκετά. Χρειάζεται αγώνας. Θα θελήσουν να τον εκμεταλλευτούν. Προσοχή στις μολύνσεις. Ο χειμώνας θα είναι καλύτερος.

Έτος του Φιδιού

Καλή χρονιά. Σκληρή δουλειά. Αναγνώριση. Οικογενειακή ζωή. Θ ακούσει καλές συμβουλές.

Έτος του Αλόγου

Ο χρόνος θα του φέρει πάρα πολλά καλά. Πρέπει να νιώσει ευτυχισμένος. Κοινωνικότης. Ταξίδια. Πρόοδος.

Έτος του Πρόβατου

Ας προσέξει λίγο φέτος, και τα λόγια του και τις πράξεις του.

Έτος του Πίθηκου

Καλά νέα στο σπίτι. Ταξίδια. Αλλαγή κατοικίας. Σπουδαίες γνωριμίες.

Έτος του Πετεινού

Γενικά προβλήματα. Προσοχή στους φίλους. Μη δανείζει χρήματα.

Έτος του Σκύλου

Λίγα προβλήματα υγείας. Μερικές επιτυχίες στη δουλειά και στα οικονομικά.

Έτος του Χοίρου

Απρόσμενα κέρδη. Να αξιοποιήσει τις αξιόλογες γνωριμίες. Έκτακτες δαπάνες. Καθυστερήσεις.

ΧΟΙΡΟΣ

Έτος του Αρουραίου

Μερικές απογοητεύσεις θα τον φρενάρουν. Αργή πρόοδος.

Έτος του Βούβαλου

Καλή χρονιά. Μπορεί να ξεκινήσει μια δουλειά. Προσοχή στα αισθηματικά και την οικογένεια.

Έτος της Τίγρης

Θα περάσει μεγάλες δοκιμασίες. Έκτακτες δαπάνες. Προσοχή στις αντιδικίες.

Έτος του Λαγού

Μέτρια χρονιά. Αυξάνονται τα εμπόδια. Μετά από πολλά στερεώνει τη θέση του. Συμπόσια. Κοινωνικότητα.

Έτος του Δράκου

Θα βρει θερμούς υποστηρικτές. Κερδίζει τον σεβασμό των άλλων. Προσοχή στην υγεία και στις κλοπές.

Έτος του Φιδιού

Προβλήματα με το αντίθετο φύλο. Προσοχή στη δουλειά. Ν αποφύγει τις σπατάλες.

Έτος του Αλόγου

Πολύ ευνοϊκή χρονιά γενικώς, εάν αποφύγει μόνο, επικίνδυνες επενδύσεις ή να δανείσει χρήματα.

Έτος του Πρόβατου

Να αναζητήσει καινούργιες ευκαιρίες. Να αυξήσει τις γνώσεις του.

Έτος του Πίθηκου

Θα του λείψουν τα χρήματα. Προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα. Τώρα πρέπει να συνεργαστεί για να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

Έτος του Πετεινού

Η πρόοδος διακόπτεται. Χρειάζεται υπομονή για να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

Έτος του Σκύλου.

Δυσάρεστα γεγονότα. Να μην περιμένει πολλά. Θα πληρώσει λάθη του χθες. Να προσέξει που δίνει την εμπιστοσύνη του.

Έτος του Χοίρου

Τώρα μπορεί να σταθεροποιήσει την θέση του. Μερικές προστριβές στο σπίτι και τη δουλειά. Προσοχή στην υγεία του.